Jump to content

Остомировско Евангелие 10 в

1 Screenshot

About This File

Най-древната библия на старобългарски език от 10 век, съхранена в Русия. Изнесена е там от български монаси.
×