Jump to content

Произходъ и значение на имената на нашитѣ градове, села, рѣки, планини и мѣста

1 Screenshot

About This File

Наука и знание 1

 

 

Произходъ и значение на имената на нашитѣ градове, села, рѣки, планини и мѣста

 

Василъ Миковъ

 

Печатница Хр. Г. Дановъ

София 1943
×