Jump to content

Всекий дѣнь по една добра мисъль

1 Screenshot

About This File

Всекий дѣнь по една добра мисъль

 

"Всекий дѣнь по една добра мисъль". Общ окултен клас. Година XX (1940–1941). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“, 1997. ISBN 954-9590-01-1.

Книгата за теглене - PDF

 1. Всѣкий день по една добра мисъль - стар правопис - нов правопис
  25 септември 1940 г. [опис]
 2. Божественитѣ врата - стар правопис - нов правопис
  2 октомври 1940 г. [опис]
 3. Една седмица въ рая / Седмица в рая - стар правопис - нов правопис
  9 октомври 1940 г. [опис]
 4. Планетни влияния - стар правопис - нов правопис
  16 октомври 1940 г. [опис]
 5. Пѫтя на любовьта / По пътя на любовта - стар правопис - нов правопис
  23 октомври 1940 г. [опис]
 6. Дете, възрастенъ и старъ - стар правопис - нов правопис
  30 октомври 1940 г. [опис]
 7. Три седмици - стар правопис - нов правопис
  6 ноември 1940 г. [опис]
 8. Усилвайте връзката - стар правопис - нов правопис
  20 ноември 1940 г. [опис]
 9. Животъ, сила, здраве - стар правопис - нов правопис
  4 декември 1940 г. [опис]
 10. Единствената свобода - стар правопис - нов правопис
  11 декември 1940 г. [опис]
 11. Отворени и затворени фигури - стар правопис - нов правопис
  18 декември 1940 г. [опис]
 12. Врата на доброто и на любовьта - стар правопис - нов правопис
  25 декември 1940 г. [опис]
 13. Съработници - стар правопис - нов правопис
  1 януари 1941 г. [опис]
 14. Ще ви бѫде - стар правопис - нов правопис
  8 януари 1941 г. [опис]
 15. Тритѣ единици - стар правопис - нов правопис
  15 януари 1941 г. [опис]
 16. Мощната сила - стар правопис - нов правопис
  22 януари 1941 г. [опис]
 17. Законъ за обнова - стар правопис - нов правопис
  29 януари 1941 г. [опис]

В книгата са представени 17 беседи на Учителя Беинса Дуно, които представляват том I от ХХ година на Общия окултен клас. Беседите се публикуват за първи път.

 

“Тогава във всеки човек зачитайте Божественото. Аз съм забелязал, често пъти някое дете питам: Как ще стане тази работа, как да я направим? Казва: Ти нали знаеш? Аз в туй дете чета писмото на Бога. Като дойда при него, аз в туй дете питам Господа в него, казвам: Господи, как да стане тази работа?… Сега, като дойдете при един човек, ще му дадете уважение и почитание, понеже Господ е в него.”

×
×
 • Create New...