Jump to content

30.1. "Да им дам живот", 1936, ИК "Жануа'98", 2005


1 Screenshot

About This File

Да им дам живот

„Да им дам живот“
,
Съборни беседи (1936)
,
Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005.

 

 

1.
, 19. 08. 1936 г.

2.
, 20.08.1936 г.

3.
, 21.08.1936 г.

4.
, 22.08.1936 г.

5.
, 23.08.1936 г

6.
*, 26.08.1936 г.

7.
, 29.08.1936 г.

8.
, 30.08.1936г.

9.
, 20.09.1936г.

10.
, 22.09.1936 г.

11.
, 19.05.1935 г.

12.
***, 10.08.1930г.

 

©ИК"Жануа'98"

тел. 02/9 893 897

 

компютьрен набор, коректура и предпечатна подготовка:

Меглена Шкодрева

Теодора Шкодрева

 

Настоящото издание се прави по запазени в Държавен архив оригинали на беседи от Учителя. Поради липса на оригинал шеста беседа е препечатана от изданието София 1936г., което е силно редактирано. Уточненията на стенографката са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота букви или думи са поставени в квадратни скоби.

 

Бележки:

 

* Беседата "Човѣшко и Божествено", п
оради липса на оригинал е препечатана от първо издание – София, 1936 г.,

 

** Беседата "До 29-ти юний" е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпреки че е държана една годи на по-рано (1935г.), е добавена към настоящото издание, защото томчето, към което принадлежи хронологически - „Ценната дума" УС 1934-35г., е вече издадено.(бел.ред.)

 

***
Беседата „Наближило е Царство божие“ е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпре­ки, че е държана през 1930 г., е добавена към настоящото издание, тъй като томчето, към което принадлежи хронологически - „Благословенна между жените" - Рилски беседи 1930г., няма да бъде преиздадено, поради липса на ори­гинали. Беседата е дешифрирана с правопис от преди реформата през 1923 г.

 

Първо издание, София 2005

What's New in Version 01/27/2016 03:28 PM   See changelog

Released

No changelog available for this version.

 Share


×
×
  • Create New...