Jump to content

Неделни Беседи

Sub Category  

37 files

 1. Видѣлината, три недѣлни бесѣди, изд. 1925 г

  Три недѣлни бесѣди:
   
   
  Видѣлината - 1 април 1917 г.
  Многоцѣнниятъ бисеръ - 19 април 1915 г.
  Да се не смущава сърдцето ви! - 22 март 1925 г.
   
  Издание: Пловдив, 1925 г.

  278 downloads

  Updated

 2. Жал ми е за народа, неделна беседа (06.12.1931), София 1932

  Жал ми е за народа, неделна беседа (06.12.1931), София 1932

  277 downloads

  Updated

 3. Истината, Бъдете съвършени., Неделни беседи

  Две неделни беседи, за Истината. Издание от 1948 г., София


  1. Истината - 21 октомври 1923 г.
  2. Бъдете съвършени - 1 ноември 1942 г.

  276 downloads

  Updated

 4. Явление на Духа - Неделна беседа 20.04.1914г София

  Явление на Духа - Неделна беседа 20.04.1914г София

  280 downloads

  Updated

 5. 43. "Учителю, да прогледамъ!", една неделна беседа, 1931 г. - стар правопис

  "Учителю, да прогледамъ!"


   
  "Учителю, да прогледамъ!", Книжката съдържа една неделна беседа, държана на 21 юни, 1931 г. изд. София, 1931 г., по стенографски записки. Стар правопис.

  313 downloads

  Updated

 6. 01. НБ, 1-ва серия,Сила и Живот - "Ето Човекът"

  Сила и Живот, I-ва серия  Ето Човекът


   
   
  "Ето Човекът", Сила и Живот - 1- ва серия, неделни беседи държани от Учителя 1914 г. Книгата, която се предлага за теглене на PDF е фототипно копие на изданието от 1915 г. - "Ето човѣкътъ!“. Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бележки). Първа серия. София, Царска Придворна Печатница, 1915. 268 с. (стар правопис)
  Същата книга е преиздавана през 1924 г. и 1993 г.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:

  Ето човекът , 16 март 1914 г.
  Житното зърно , 23 март 1914 г.
  Явлението на Духа, 20 април 1914 г.
  Талантите, 27 април 1914 г.
  Любовта , 6 юли 1914 г.
  Сънищата на Йосифа, 20 юли 1914 г.
  Законът на служенето, 27 юли 1914 г.
  Важността на малките неща, 3 август 1914 г.
  Мир вам!, 11 септември 1914 г.
  Необходимостта да познаваме Бога , 21 септември 1914 г.
  Колко по-горе стои човек от овца! , 28 септември 1914 г.
  Фарисей и Митар , 5 октомври 1914 г.
  Условията на вечния живот , 12 октомври 1914 г.
  Страхът , 19 октомври 1914 г.

  110 downloads

  Updated

 7. 02. НБ, 2-ра серия, Сила и Живот, "Духът и Плътта"

  Сила и Живот, II-ра серия
   
  Духът и плътта


   
   
  "Духътъ и плътьта". Сила и Животъ.-2-ра серия, Бесѣди, държани отъ Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки) в периода 1914, 1915, 1916 и 1917 г.. Издание София,1915 г., Царска Придворна Печатница, (стар правопис). Други издания на книгата : София, 1927, Пловдив 1933 г.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, 2 ноември 1914 г.
  Новото основание, 10 май 1915 г.
  Великден, 22 март 1915 г.
  Многоценният бисер, 19 април 1915 г.
  Учителите, 7 декември 1914 г.
  Словесното мляко, 16 ноември 1914 г.
  Стари и нови мехове, 12 юли 1915 г.
  Свобода на Духа, 23 август 1915 г.
  Божественият Промисъл, 24 май 1915 г.
  Истината, 24 април 1916 г.
  Марта и Мария, 14 януари 1917 г.
  Растете в благодат!, 7 януари 1917 г.
  Децата, 11 февруари 1917 г.
  Блажените, 4 февруари 1917 г.

  228 downloads

  Updated

 8. 03. Сила и живот, НБ III серия, "Солта", (1915-19), София 1920

  Сила и живот, III серия  "Солта"


   
   
  "Сольта" , Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки), Третя серия. Второ издание. София, Печатница на книгоиздателство „Гужгулов и Котев“, 1920. 277 с.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Солта
  25 март 1917 г.
  Виделината
  1 април 1917 г.
  Рождението
  25 декември 1915 г.
  Двамата господари
  21 януари 1917 г.
  Разделено царство
  8 декември 1918 г.
  Изгряващото слънце
  4 май 1919 г.
  Светило на тялото
  11 май 1919 г.
  Гредата
  18 май 1919 г.
  Трапезата на Новия Завет
  25 май 1919 г.
  Отхвърленият камък
  1 юни 1919 г.
  Гърбавата жена
  8 юни 1919 г.
  Учител и Господ
  15 юни 1919 г.
  Малкият закон
  22 юни 1919 г.
  Старият книжник
  29 юни 1919 г.
  Двамата свидетели
  16 ноември 1919 г.
  Денят на доброто
  21 декември 1919 г.

  187 downloads

  Submitted

 9. 06. "Все що е писано", беседи от Учителя, (1917 г.), Издание 1942 г.

  Все що е писано


   
  "Все що е писано". Неделни беседи (1917). Издание 1942 г., София
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Все що е писано, 28 януари 1917 г.
  Всичко ми е предадено, 18 февруари 1917 г.
  Спасението, 25 февруари 1917 г.
  Яковъ и Исавъ, 8 април 1917 г.
  Радвайте се, 15 април 1917 г.
  Божията воля, 22 април 1917 г.
  Чистосърдечнитѣ, 29 април 1917 г.
  Вземане и даване, 6 май 1917 г.
  Богъ е съчеталъ, 13 май 1917 г.
  Доброто съкровище, 20 май 1917 г.
  Пребѫдете, 27 май 1917 г.
  Богъ е Духъ, 3 юни 1917 г.

  184 downloads

  Submitted

 10. 07. "Дали може", беседи от Учителя, (1917 г. - 1918 г.), Издание 1942 г.

  Дали може


  "Дали може", 27 неделни беседи от Учителя, (от 10.06.1917г. до 29.12.1918г.), Издание 1942 г., София
  Книгата за теглене - PDF

  Дали може - 10 юни 1917 г. Доведете го - 30 юни 1918 г. Трите положения - 7 юли 1918 г. В истия час - 14 юли 1918 г. Радостни и търпеливи - 21 юли 1918 г. Заведеевата майка - 23 юли 1918 г. Събличане и обличане - 28 юли 1918 г. Доброто вино - 4 август 1918 г. Двете жени - 11 август 1918 г. Погледна Петра - 18 август 1918 г. Скритият квас - 25 август 1918 г. Вкъщи - 1 септември 1918 г. Да Го посрещнат - 8 септември 1918 г. Не може да се укрие - 15 септември 1918 г. Двамата братя - 22 септември 1918 г. В мое име - 29 септември 1918 г. Да се роди - 6 октомври 1918 г. Двата полюса - 13 октомври 1918 г. Дух Господен - 20 октомври 1918 г. Двете заповеди - 27 октомври 1918 г. Призваните - 3 ноември 1918 г. Да наеме работници - 10 ноември 1918 г. Като чуха - 17 ноември 1918 г. Изобилният живот - 1 декември 1918 г. Лемуил - 7 декември 1918 г. И рече баща му - 15 декември 1918 г. Неизвестното - 29 декември 1918 г.

  202 downloads

  Submitted

 11. 09. Великитѣ условия на живота (1919), София, Издание 1944 г.

  Великитѣ условия на живота


   
  "Великитѣ условия на живота", 9 беседи на Учителят Беинса Дуно от 12.01.1919г. до 30.10.1919г., София, 1944, (стар правопис)
  Книгата на PDF - за теглене
   
  Съдържание на томчето:
   
  Великитѣ условия на живота, 12 януари 1919 г.
  Голѣмата вѣра, 19 януари 1919 г.
  Лозата и прѫчкитѣ, 26 януари 1919 г.
  Като себе си, 2 февруари 1919 г.
  Противоречие въ съзвучието, 9 февруари 1919 г.
  Ако не бѣхъ дошълъ, 2 март 1919 г.
  Моето иго, 9 март 1919 г.
  Детето растеше, 30 март 1919 г.
  И отиде, та се пристави, 30 ноември 1919 г.

  440 downloads

  Updated

 12. 29. Влизане, Сила и живот, IX серия, т.2 (1927), Издание 1930 г., София.

  Влизане


   
  "Влизане", Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том II. Книгата съдържа беседи на Учителят от 02.01.1927 г. до 13.02.1927 г. Издание 1930 г., София.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Влизане 2 януари 1927 г.
  Сам с ума си 9 януари 1927 г.
  Едно стадо 23 януари 1927 г.
  Дело свършено 30 януари 1927 г.
  За тяхното неверство 6 февруари 1927 г.
  Новата земя 13 февруари 1927 г.

  36 downloads

  Submitted

 13. 32. Мнозина казваха, Сила и живот, X серия, т.1 (1927), Издание 1933 г., София

  Мнозина казваха


   
  "Мнозина казваха", Сила и живот, X серия, т.1 (1927), Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 04.09.1927 г. до 13.11.1927 г. Издание 1933 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Мнозина казваха, 4 септември 1927 г.
  Деньтъ Господенъ, 11 септември 1927 г.
  Зарадваха се ученицитѣ, 18 септември 1927 г.
  Оскърбени, 25 септември 1927 г.
  Мекъ ответъ, 9 октомври 1927 г.
  Призови Симона!, 16 октомври 1927 г.
  По-доленъ отъ ангелитѣ, 23 октомври 1927 г.
  Посрѣдъ тѣхъ, 30 октомври 1927 г.
  И рече Богъ, 6 ноември 1927 г.
  Така е писано, 13 ноември 1927 г.

  276 downloads

  Updated

 14. 33. Ни мъж, ни жена, Сила и живот, X серия, т.2, (1927-1928), Издание 1933 г., София

  Ни мъж, ни жена


   
  "Ни мъж, ни жена", Сила и живот, X серия, т.2, (1927-1928), Книгата съдържа беседи на Учителя Беинса Дуно от 20.11.1927 г. до 22.01.1928 г. Издание 1933 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Ни мъж, ни жена, 20 ноември 1927 г.
  Ще оздравее момчето ми, 27 ноември 1927 г.
  Седем кошници, 4 декември 1927 г.
  За приятелите си, 11 декември 1927 г.
  Твърдата храна, 18 декември 1927 г.
  Идат дни, 25 декември 1927 г.
  В образ Божи, 1 януари 1928 г.
  Жлебът, 8 януари 1928 г.
  Заветът, 15 януари 1928 г.
  Никодим, 22 януари 1928 г.

  311 downloads

  Updated

 15. 34. Синове на възкресението, Сила и живот, X серия, т.3 (1928), Издание 1934 г., София

  Синове на възкресението


   
  "Синове на възкресението", Сила и живот, десета серия, т.3 (1928), Книгата съдържа беседи на Учителя Беинса Дуно от 29.01.1928 г. до 15.04.1928 г. Издание 1934 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Синове на възкресението 29 януари 1928 г.
  Дерзай дъще 5 февруари 1928 г.
  До край 12 февруари 1928 г.
  Дванадесеттѣ племена 26 февруари 1928 г.
  Изново 4 март 1928 г.
  Баща си и майка си 11 март 1928 г.
  Помаза ме 18 март 1928 г.
  Остани с насъ! 25 март 1928 г.
  Славата человѣческа 1 април 1928 г.
  Ще хвърля мрежата 8 април 1928 г.
  По-драгоцененъ 15 април 1928 г.

  128 downloads

  Updated

 16. 36 Учителю Благи, Сила и живот, XII серия, т.1 (1929), Издание 1934 г., София

  Учителю Благи


   
  "Учителю Благи", Сила и живот, дванадесета серия, т.1 (1929). Книгата съдържа беседи на Учителя Беинса Дуно от 03.02.1929 г. до 10.03.1929 г. Издание 1934 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Учителю благи, 3 февруари 1929 г.
  На Бога живаго, 10 февруари 1929 г.
  На този камъкъ, 17 февруари 1929 г.
  Промѣнява времената, 24 февруари 1929 г.
  Даде плодъ, 3 март 1929 г.
  Лазаре, излѣз вънъ!, 10 март 1929 г.

  214 downloads

  Updated

 17. 37. Който има невестата, Сила и живот, XII серия, т.2 (1929), Издание 1935 г., София

  Който има невестата


   
   
  "Който има невестата", Сила и живот, дванадесета серия, т.2 (1929), Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 17.03.1929 г. до 12.05.1929 г. Издание 1935 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Който има невестата, 17 март 1929 г.
  Самъ Отецъ, 24 март 1929 г.
  Вързано и развързано, 31 март 1929 г.
  Той е речениятъ, 7 април 1929 г.
  И огорчи се въ сърцето си, 14 април 1929 г.
  Наклали огънь, 21 април 1929 г.
  Момчето ми, 28 април 1929 г.
  Ела следъ мене!, 5 май 1929 г.
  Ще ти въздаде, 12 май 1929 г.

  493 downloads

  Updated

 18. 30. Праведният, Сила и живот, IX серия, т.3 (1927), Издание 1930 г., София

  Праведният


   
  "Праведният", Сила и живот, IX серия, т.3 (1927), Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 20.02.1927 г. до 27.03.1927 г. Издание 1930 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Праведният 20 февруари 1927 г.
  Слънцето не ще зайде 27 февруари 1927 г.
  Иди повикай мъжа си! 6 март 1927 г.
  Няма тайно 13 март 1927 г.
  Кротките 20 март 1927 г.
  Лозените пръчки 27 март 1927 г.

  168 downloads

  Submitted

 19. 39. Крадецътъ и пастирьтъ, Сила и живот, XIII серия, т.1 (1929), Издание 1938 г., София

  Крадецътъ и пастирьтъ


   
  "Крадецътъ и пастирьтъ", Сила и живот, тринадесета серия, т.1 (1929), Издание 1938 г., София
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Крадецътъ и пастирьтъ, 1 септември 1929 г.
  Стотникътъ, 8 септември 1929 г.
  Обикновени и необикновени процеси, 15 септември 1929 г.
  Духовното въ човѣка, 22 септември 1929 г.
  Духътъ Господенъ, 29 септември 1929 г.
  Забранихме му, 6 октомври 1929 г.
  Вѣчно благовестие, 13 октомври 1929 г.
  Отъ всичкитѣ най-много, 20 октомври 1929 г.
  Блажени сѫ очитѣ и ушитѣ, 27 октомври 1929 г.
  Чуха, че иде Исусъ, 3 ноември 1929 г.
  Сторете да насѣдатъ, 10 ноември 1929 г.
  Самъ се опасваше, 17 ноември 1929 г.
  Влѣзоха въ ладията, 24 ноември 1929 г.
  Пасха Господня, 1 декември 1929 г.
  Да ида да го събудя, 8 декември 1929 г.

  568 downloads

  Updated

 20. 41. Да ви даде, Сила и живот, XIII серия, т.2 (1929-1930), Издание 1938 г., София

  Да ви даде


   
  "Да ви даде", Сила и живот, тринадесета серия серия, т.2 (1929-1930), Издание 1938 г., София
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Да ви даде, 15 декември 1929 г.
  Имамъ власть, 22 декември 1929 г.
  Азъ живѣя, и вие ще живѣете, 29 декември 1929 г.
  Отъ сърдцето, 5 януари 1930 г.
  Да се радватъ наедно, 12 януари 1930 г.
  Двете лепти, 19 януари 1930 г.
  Богове сте, 26 януари 1930 г.
  Азъ съмъ, 2 февруари 1930 г.
  Побеждавайте злото, 9 февруари 1930 г.
  Изпитай и вижъ, 16 февруари 1930 г.

  312 downloads

  Updated

 21. 42. Делата Божии, Сила и живот, XIII серия, т.3 (1930), Издание 1940 г., София

  Делата Божии


   
  "Делата Божии". Сила и Живот. Тринадесета серия, т.3 (1929–1930). Издание 1940г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Дѣлата Божии, 23 февруари 1930 г.
  Както свѣтътъ дава, 2 март 1930 г.
  Призовете ги на сватба, 9 март 1930 г.
  Съ благодатъ и Истина, 16 март 1930 г.
  Синове на свѣтлината, 23 март 1930 г.
  Въ сила, 30 март 1930 г.
  И рече Исусъ, 6 април 1930 г.
  Господаръ на сѫботата, 13 април 1930 г.
  Азъ и Отецъ едно сме, 20 април 1930 г.
  Доведете ми го тукъ, 27 април 1930 г.
  На видело, 4 май 1930 г.
  Да влѣзешъ, 11 май 1930 г.
  Да се възвеселимъ, 18 май 1930 г.
  По-горни отъ тѣхъ, 25 май 1930 г.
  Съ огънь и соль, 1 юни 1930 г.
  Който влиза, 8 юни 1930 г.
  Преди Авраама, 15 юни 1930 г.
  За храна, 22 юни 1930 г.
  Близо е лѣтото, 29 юни 1930 г.
  В дома на Симона, 6 юли 1930 г.

  466 downloads

  Updated

 22. 15. Сила и живот, V серия, "Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ", (1922), София, Издание 1922 г.

  Сила и живот, V серия   
  Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ


   
  "Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ". Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки). Пета серия. София, Печатарска производителна кооперация „Съгласие“, 1922. 486 с.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
   
  Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ?, 15 януари 1922 г.
  Плѣвелитѣ и пшеницата, 22 януари 1922 г.
  Пакъ ще ви видя, 29 януари 1922 г.
  Какво трѣбва да искаме?, 5 февруари 1922 г.
  Ядоха и наситиха се, 12 февруари 1922 г.
  Искайте, търсете, хлопайте!, 19 февруари 1922 г.
  Царството Божие, 26 февруари 1922 г.
  Въ дома на Отца, 5 март 1922 г.
  Слушайте Него!, 12 март 1922 г.
  Твоето Слово, 19 март 1922 г.
  Които васъ приематъ, 26 март 1922 г.
  Прави правете Неговитѣ пътеки!, 2 април 1922 г.
  Волята на Отца, 9 април 1922 г.
  Не бѫди невѣренъ, но вѣренъ!, 16 април 1922 г.
  Христа разпетъ, 23 април 1922 г.
  Ще се стопи!, 30 април 1922 г.
  Ученикътъ не е по-горенъ отъ учителя си, 7 май 1922 г.
  Дъще Сионова, 14 май 1922 г.
  Много плод, 21 май 1922 г.
  Неговата заповѣдь, 28 май 1922 г.
  Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!, 4 юни 1922 г.
  Както е Онъ чистъ, 11 юни 1922 г.
  Ако прѣбѫдете въ Мене..., 18 юни 1922 г.
  Гладуватъ и жадуватъ, 25 юни 1922 г.
  И Петъръ Го взе настрана, 30 юли 1922 г.

  289 downloads

  Updated

 23. 47. Вечно подмладяване, Неделни беседи, XX (1943), София 1944,

  Вѣчно подмладяване


   
   
  "Вѣчно подмладяване", Последни неделни беседи от Учителя, изнесени през 1943 г. Първо издание - София, 1944 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание
   
  1. Вѣчно подмладяване, 10 октомври, неделя, 10 ч.с., 1943 г. София
  2. Тритѣ пѫтя, 17 октомври, неделя, 10 ч. с., 1943 г. София
  3. Да оздравѣешъ, 24 октомври, неделя, 10 ч. с., 1943 г. София
  4. Ценни нѣща, 31 октомври, неделя, 10 ч. с. 1943 г. София
  5. Въ Негово име, 14 ноември, неделя, 10 ч. с. 1943 г. София.
  6. Три важни нѣща, 28 ноември, неделя, 10 ч. с, 1943 г. София

  432 downloads

  Updated

 24. 10. "Трите основи на живота" Три беседи, 1920, 1921 г., Издание от 1921 г., София

  "ТРИТѢ ОСНОВИ НА ЖИВОТА"

   
  3 бесѢди, 1920-1921 г. Първо издание : 1921г София
   
   
  Съдържание:
  1. Любовьта - 27 февруарий 1921, София
  2. ВѢрата- 6 мартъ 1921 г., София
  3. Надеждата -16 януарий 1920 г., Русе

  127 downloads

  Submitted

 25. 14. Сила и живот, IV серия, "Братя и сестри на Христа", Недѣлни бесѣди (1921-1922), Издание 1922 г.

  Сила и живот, IV серия  "Братя и сестри на Христа"


   
  Сила и живот, IV серия, "Братя и сестри на Христа",14 неделни беседи, изнасяни през 1921 - 1922 г. Издание от 1922 г., София, Кооперативна печатница "Едисон"
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Братя и сестри на Христа 9 октомври 1921 г.
  Плачът 16 октомври 1921 г.
  Тогаз те ще просветнат! 23 октомври 1921 г.
  Синът Божи 30 октомври 1921 г.
  Ненаписаните закони 6 ноември 1921 г.
  В Египет 13 ноември 1921 г.
  Ананий и Сапфира 20 ноември 1921 г.
  Аз ще го възкреся! 27 ноември 1921 г.
  Още по-блажени са! 4 декември 1921 г.
  Стани и опаши се! 11 декември 1921 г.
  И Петър се грееше!, 18 декември 1921 г.
  Каквото вържете на земята, 25 декември 1921 г.
  Сродните души 1 януари 1922 г.
  Целувание ми не даде, 8 януари 1922 г.

  198 downloads

  Submitted

×
×
 • Create New...