Х Р О Н О Л О Г И Я1830 1854 1864 1871 1879 1884 1885 1886 1887 1888 1890 1891 1892
1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

1830

20.08.1830 г.
   Ражда се бащата на Петър Дънов - Константин Андонов Дъновски
начало

1854

10.04.1854 г.
   Откровение дадено на Константин Дъновски в солунската черква „Св. Димитрий“ - Антиминсът
начало

1864

11.07.1864 г.
   Раждане на Петър Константинов Дънов - Учителя. Ранно детство
начало

1871

1871 г.
   Малкият Петър Дънов започва своето начално образование в училището на родното си село Хадърча
начало

1879

1879 г.
   Младият Петър Дънов започва да учи във Варненската гимназия
начало

1884

1884 г.
   Обръщане към Бога на младия Петър Дънов
начало

1885

1885 г.
   Петър Дънов се записва в ІІІ курс на Богословския отдел на Американското научно-богословско училище в Свищов
начало

1886

25.07.1886 г.
   Снимка на Петър Дънов с Първи випуск на Американското научно-богословско училище към Методистката мисия в гр. Свищов
начало

1887

24.06.1887 г.
   Петър Дънов получава атестат (диплома) от Американското научно-богословско училище в Свищов
24.06.1887 г.
   Снимка на атестатът на Петър Дънов от Американското научно- богословско училище в Свищов
09.1887 г.
   Петър Дънов - учител и пастор в Хотанца – 1887/1888 г.
24.11.1887 г.
   Снимка на Учителя Петър Дънов в с. Хотанца, 24 ноември 1887 г.
начало

1888

1888 г.
   Учителя дава песента "За Небесния цар" с. Хотанца, Русенско.
08.1888 г.
   Учителя Петър Дънов заминава за САЩ
19.09.1888 г.
   Петър Дънов се записва в книгата на новопостъпващите студенти в семинарията, Ню Йорк, САЩ „Дрю",
начало

1890

15.10.1890 г.
   Петър Дънов получава удостоверение, че е редовен, съвестен и добър студент в семинарията "Дрю"
начало

1891

15.11.1891 г.
   Снимка на Учителя Петър Дънов в САЩ, 1891 г.
16.11.1891 г.
   Петър Дънов, семинарията "Дрю", надписва своя снимка, която изпраща в България
начало

1892

19.05.1892 г.
   Учителя Петър Дънов завършва пълния курс на семинарията „Дрю“
12.10.1892 г.
   Петър Дънов постъпва в Богословския факултет на Бостънския университет
начало

1893

15.04.1893 г.
   Учителя Петър Дънов защитава научната теза „Миграция и християнизиране на германските племена“, Бостън
7.07.1893 г.
   Учителя Петър Дънов - дипломиране в САЩ, Бостънския университет
22.07.1893 г.
   Учителя Петър Дънов постъпва в Медицинския факултет на Бостънския университет.
начало

1894

1894 г.
   (няма точна дата) Снимка на Иван Толев
3.02.1894 г.
   Учителя Петър Дънов получава сертификат, даващ му право да практикува медицина
4.11.1894 г.
   Младият Петър Дънов - проповед в презвитерианска църква, Нюпорт (САЩ)
начало

1895

1895 г.
   (няма точна дата) Снимка на сестрата на Учителя, Мария Константин Дъновска със семейството й
23.01.1895 г.
   Учителя Петър Дънов - завръщане от Америка
20.09.1895 г.
   Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България
Беседа
20.9.1895 г.
   Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България -
начало

1896

1896 г.
   Петър Дънов е един от учредителите на Дружественото читалище "Петко Рачев Славейков"
1896 г.
   Учителя издава книгата "Науката и възпитанието"
начало

1897

1897 г.
   (няма точна дата) Снимка на Иван Жеков - депутат на IV конгрес на БРСДП през 1897 г. в гр. Казанлък
1897 г.
   Петър Дънов учредява със съмишленици във Варна "Общество за повдигание религиозния дух на българский народ"
Беседа
1897 г.
   Тайните на Духа - ИБ
7.03.1897 г.
   Божественият Дух слиза върху Учителя Петър Дънов
2.09.1897 г.
   Учителя Петър Дънов издава брошурата Хио-Ели-Мелли-Месаил - Глас Божий. София
Беседа
2.9.1897 г.
   ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛ - ИБ
начало

1898

1898 г.
   Учителя Петър Дънов започва издирване на първите ученици. Начало на кореспонденцията с тях
14.09.1898 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
20.09.1898 г.
   Учителя получва от Духа Господен „Избраникът Божий и Вождът на Истината”
Беседа
20.9.1898 г.
   Избраникът Божий и Вождът на Истината - ИБ
26.09.1898 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
8.10.1898 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
8.10.1898 г.
   Учителя изнася във Варна “Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско”
Беседа
8.10.1898 г.
   Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив - ИБ
1.11.1898 г.
   Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
8.11.1898 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
14.11.1898 г.
   Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
18.11.1898 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
29.11.1898 г.
   Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)
2.12.1898 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
7.12.1898 г.
   Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)
23.12.1898 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
начало

1899

1899 г.
   (няма дата) Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1899 г.
   (няма точна дата) Снимка на Александра Матеева като учителка с учениците си - 1899 г., гр. Сливен.
3.01.1899 г.
   Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
4.01.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
4.01.1899 г.
   Снимка на Минчо Сотиров с брат си и сестра си
21.01.1899 г.
   Писммо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
7.02.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
13.02.1899 г.
   Учителя по духовен път приема десет въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"
Беседа
13.2.1899 г.
   Свидетелствата Господни - ИБ
24.02.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (Свидетелствата Господни, Божието обещание) (снимка на писмото)
24.02.1899 г.
   Учителя по духовен път приема от Духа - "Божието обещание"
Беседа
24.2.1899 г.
   Божието обещание - ИБ
28.02.1899 г.
   Учителя дава отговори на десетте въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"
Беседа
28.2.1899 г.
   Отговори на Свидетелствата Господни - ИБ
11.03.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
14.03.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
4.04.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
17.04.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
29.04.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
6.05.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
8.06.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
12.07.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
3.08.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1.09.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1.09.1899 г.
   Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
7.10.1899 г.
   Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
30.10.1899 г.
   Писмо от Учителя до П.Киров (снимка на писмото)
4.11.1899 г.
   Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
7.11.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
10.11.1899 г.
   Писмо от Учителя до П.Киров (снимка на писмото)
4.12.1899 г.
   Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
29.12.1899 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
начало

1900

1900 г.
   (нямя точна дата) Сватбени снимки на Минчо Сотиров и Александра Матеева
1.01.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
20.01.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
10.02.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
8.03.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
8.03.1900 г.
   Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
17.03.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
18.03.1900 г.
   Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
25.03.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1.04.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
6.04.1900 г.
   (стар стил) Учителя свиква първият годишен събор, 1900 - Варна
9.04.1900 г.
   (датата не е точна) Първа среща на Учителя с д-р Миркович и Тодор Стоименов
20.04.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
4.05.1900 г.
   Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
10.05.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
3.06.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
16.06.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
25.06.1900 г.
   Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор първи - УПЪТВАНЕ
Беседа
25.6.1900 г.
   Разговор първи - УПЪТВАНЕ - ИБ
27.06.1900 г.
   Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
30.06.1900 г.
   Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ
Беседа
30.6.1900 г.
   Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ - ИБ
1.07.1900 г.
   Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО
Беседа
1.7.1900 г.
   Разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО - ИБ
5.07.1900 г.
   Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖ...
5.07.1900 г.
   Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ
Беседа
5.7.1900 г.
   Разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ - ИБ
Беседа
5.7.1900 г.
   Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖДАНЕТО - ИБ
8.07.1900 г.
   Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА
Беседа
8.7.1900 г.
   Разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА - ИБ
9.07.1900 г.
   Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Беседа
9.7.1900 г.
   Разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ИБ
10.07.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
10.07.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
18.07.1900 г.
   Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров (снимка на писмото)
23.07.1900 г.
   Учителя прави водно кръщение на П.Киров, д-р Миркович и Т.Стоименов
6.08.1900 г.
   Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров
10.08.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров
12.08.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар
21.08.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
1.09.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар
11.09.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото), Нови пазар
16.09.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
1.10.1900 г.
   Разговор на Учителя с Духа Господен, записан на 1 октомври 1900 г. - ТРИТЕ НЕЩА
1.10.1900 г.
   Учителя получава от Духа „Трите неща”
Беседа
1.10.1900 г.
   Трите неща. Разговор с Духа Господен - ИБ
8.11.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
12.11.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
27.11.1900 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (Добрата молитва) (снимка на писмото), Нови пазар
27.11.1900 г.
   Учителя дава "Добрата молитва"
10.12.1900 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Нови пазар
начало

1901

1901 г.
   Учителят пътува из България и държи сказки по френология и хиромантия
01.1901 г.
   (няма точна дата) Учителя Петър Дънов - статия по френология “Лицето” в сп. "Родина",
27.01.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Шумен
7.02.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
03.1901 г.
   (няма точна дата) Учителя Петър Дънов - статия по френология “Взаимните връзки и отношения на мозъка и ума”в сп....
2.03.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
5.03.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
18.03.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Гьозикен - Анх. ок.
25.03.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Гьозикен
2.05.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
06.1901 г.
   (няма точна дата) Учителя Петър Дънов - статия по френология “Темпераментите” в сп. "Родина"
5.07.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
25.07.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Варна
26.07.1901 г.
   (датата не е точна) Учителя предприема първата обиколка на България
28.07.1901 г.
   Учителя пристига в Бургас - първия град от обиколката му на България през 1901 г.
08.1901 г.
   (няма точна дата) Учителя организира втория събор на Веригата - Бургас
12.08.1901 г.
   (датата не точна) Учителя посещава Ямбол
15.08.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Сливен
15.08.1901 г.
   Учителя държи сказка и проповед в Сливен
21.08.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нова Загора
21.08.1901 г.
   Учителя посещава Нова Загора
09.1901 г.
   (няма точна дата) Учителя посещава Пловдив
3.09.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Пловдив
8.09.1901 г.
   Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Пловдив
10.09.1901 г.
   (датата е приблизителна) Учителя посещава Пазарджик
11.1901 г.
   (няма точна дата) Учителя Петър Дънов - статия по френология “Устройство на мозъка и черепа” в сп. "Родина",
11.1901 г.
   (няма точна дата) Учителя пристига в София
5.12.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), София
32.12.1901 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), [София, ? декемврий 1901 г.] (неизвестна дата)
начало

1902

02.1902 г.
   (няма точна дата) Учителя Петър Дънов - статия по френология “Разпределение на умствените способности” в сп. "Ро...
2.02.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), София
28.02.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), София
26.03.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), София
20.04.1902 г.
   Учителя държи сказка в Шумен
22.04.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Шумен
7.05.1902 г.
   (датата не е точна) Учителя пристига в Русе
13.05.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Русе
20.05.1902 г.
   Учителя за първи път посещава Търново. Първа лична среща с Мария Казакова
22.05.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Търново
30.05.1902 г.
   (датата е приблизителна) Учителя се завръща във Варна
31.05.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
12.06.1902 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова (снимка на писмото), Варна
15.06.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
26.06.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
4.07.1902 г.
   Писмо от Учителя (Пощенска карта) до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото), Варна
7.07.1902 г.
   (датата е приблизителна) Учителя предприема втора обиколка на България
24.07.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
08.1902 г.
   (нямя точна дата) Учителя организира поредния събор, Бургас
1.08.1902 г.
   (стар стил) Учителя тръгва от Варна за Бургас
18.08.1902 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Бургас
29.08.1902 г.
   (стар стил) Учителя пристига в Ямбол
30.08.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворено писмо] (снимка на писмото), Ямбол
13.09.1902 г.
   (стар стил) Учителя пристига в Сливен
15.09.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Сливен
10.1902 г.
   (няма точна дата) Учителя посещава Стара Загора
5.10.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Стара Загора
31.10.1902 г.
   (стар стил) Учителя посещава Хасково
1.11.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Хасково
8.11.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Хасково
10.11.1902 г.
   (датата е приблизителна) Учителя посещава Пловдив
22.11.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (Съобщение и питане) (снимка на писмото), Пловдив
22.11.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Пловдив
1.12.1902 г.
   Под редакцията на д-р Георги Миркович в Сливен започва да излиза списание "Виделина"
5.12.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Пловдив
10.12.1902 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], Пловдив
20.12.1902 г.
   (датата е приблизителна) Учителя заминава за Пазарджик (Татар Пазарджик)
30.12.1902 г.
   (стар стил) Учителя пристига в София
начало

1903

1903 г.
   Учителя отпечатва френологически карти по клише, препоръчано от Него
Беседа
1903 г.
   Благовремието - ИБ
Беседа
1903 г.
   Мисли и упътвания - ИБ
Беседа
1903 г.
   Своенравието - ИБ
4.01.1903 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
11.01.1903 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], София
02.1903 г.
   (няма точна дата) Учителя прави обиколка из Северозападна България
8.04.1903 г.
   (датата не е точна) Учителя посещава град Плевен
9.04.1903 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
16.04.1903 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
21.04.1903 г.
   (датата е приблизителна) Учителя е в Търново - изнася сказка по френология в читалище „Надежда”
22.04.1903 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
24.05.1903 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
12.06.1903 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
31.07.1903 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
10.08.1903 г.
   Учителя във Варна - Слово на 10 август 1903 г.
Беседа
10.8.1903 г.
   Божието желание - ИБ
Беседа
10.8.1903 г.
   Слово 1903, Варна - ИБ
14.08.1903 г.
   Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Първи ден
Беседа
14.8.1903 г.
   Годишна среща на Веригата - Варна 1903 - СБ
15.08.1903 г.
   Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Втори ден
16.08.1903 г.
   Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Трети ден
17.08.1903 г.
   Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Тайна вечеря. Четвърти ден
19.08.1903 г.
   Молитва, дадена от Учителя в гр. Варна - 1903 г.
6.09.1903 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
10.1903 г.
   (няма точна дата) Учителя прави малка обиколка на Североизточна България
13.10.1903 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
28.10.1903 г.
   Учителя заминава за Разград - трета обиколка на България
5.11.1903 г.
   (датат не е точна) Учителя е в Силистра - трета обиколка на България
13.11.1903 г.
   (датата не е точна) Учителя е в Добрич - трета обиколка на България
13.11.1903 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Добрич
20.11.1903 г.
   (датат не е точна) Учителя е в Русе - трета обиколка на България
23.11.1903 г.
   Учителя изнася сказка в Русе - френология
12.12.1903 г.
   Учителя изнася слово (извънредна беседа) в Русе
Беседа
12.12.1903 г.
   Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе - ИБ
18.12.1903 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе
начало

1904

1904 г.
   (датата не е точна) Снимка на Учителя - около 1904 г.
1.01.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
5.01.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
14.01.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
22.01.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
28.01.1904 г.
   (датата не е точна) Учителя пристига в Търново
29.01.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
18.02.1904 г.
   Учителя се запознава със семейство Иларионови - спомен на Елена Иларионова
19.02.1904 г.
   Учителя изготвя френологични карти на Елена и Константин Иларионови
20.02.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
26.02.1904 г.
   Учителя пристига в Габрово
27.02.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово
3.03.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово
15.03.1904 г.
   Учителя пристига в Казанлък
16.03.1904 г.
   Учителя посещава Стара Загора
17.03.1904 г.
   Учителя посещава Чирпан
20.03.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Чирпан
23.03.1904 г.
   Учителя пристига в Сливен
20.04.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
25.05.1904 г.
   Учителя се завръща във Варна - приключва третата обиколка на страната
2.06.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
8.06.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
22.06.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров (затворена карта), Варна
9.07.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
9.07.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
21.07.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна, 21.VII.1904 г.
8.08.1904 г.
   Учителя присъства на събор, 1904 г. Бургас, (Годишна среща на Веригата)
12.08.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], Варна
22.08.1904 г.
   Учителя е във Варна - Слово, 22 август 1904 г.
Беседа
22.8.1904 г.
   Слово 1904, Варна - ИБ
2.09.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
9.09.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
10.09.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
14.09.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
19.09.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
20.09.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
11.10.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
11.10.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
18.10.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
25.10.1904 г.
   Писмо на Учителя до Петко Гумнеров
20.11.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
12.1904 г.
   Учителя се премества да живее на "Опълченска" 66 - Гумнерови
7.12.1904 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.12.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
9.12.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
16.12.1904 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.12.1904 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.12.1904 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
29.12.1904 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
начало

1905

1.01.1905 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
9.01.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
10.01.1905 г.
   (датат не е точна) Учителя посещава семейство Иларионови в Цариброд
17.01.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
19.01.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
22.01.1905 г.
   Писмо на П.Гумнеров до Мария Казакова, София
4.02.1905 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.02.1905 г.
   (датата не е точна) Учителя посещава за втори път семейство Иларионови в Цариброд
11.02.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
16.03.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
11.04.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
13.04.1905 г.
   (датата не е точна) Учителя заминава за Русе
16.04.1905 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
18.06.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
1.08.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
15.08.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
09.1905 г.
   (няма точна дата) Учителя престоява известно време в Пловдив
19.09.1905 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
19.09.1905 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
29.09.1905 г.
   Д-р Миркович завършва земния си път
2.10.1905 г.
   Снимка на Мария Казакова с осиновената си дъщеря
3.10.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
14.10.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
30.10.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
21.11.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
19.12.1905 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова
31.12.1905 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
начало

1906

1906 г.
   основаване на "Синархическа верига" (1906 г.)
1.01.1906 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров
14.01.1906 г.
   Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
28.01.1906 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
7.02.1906 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
6.03.1906 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
21.03.1906 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
23.03.1906 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
31.03.1906 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
11.04.1906 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
25.04.1906 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
25.04.1906 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
30.06.1906 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе
07.1906 г.
   (няма точна дата) Учителя посещава Севлиево - първа среща със Стефан Тошев
17.07.1906 г.
   Писмо от Учителя до Пеню Киров, Варна
30.07.1906 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна, края на м. юли 1906 г.
11.08.1906 г.
   Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - първи ден
Беседа
11.8.1906 г.
   ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1906 г. - СБ
13.08.1906 г.
   Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - втори ден
14.08.1906 г.
   Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - трети ден
15.08.1906 г.
   Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - четвърти ден
16.08.1906 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
11.09.1906 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
16.09.1906 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
21.09.1906 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
4.10.1906 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
28.11.1906 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
25.12.1906 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
начало

1907

1907 г.
   (няма точна дата) Снимка на Учителя Петър Дънов с приятели, около 1907 г.
8.02.1907 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
8.02.1907 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
15.02.1907 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
6.03.1907 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
8.03.1907 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
14.04.1907 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
14.04.1907 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
19.04.1907 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
25.04.1907 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Сливен
7.06.1907 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.06.1907 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
20.07.1907 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Картичка)
23.07.1907 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
23.07.1907 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
27.07.1907 г.
   В Бургас се създава първата духовна група
1.08.1907 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова
13.08.1907 г.
   Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Първи ден. Откриване
Беседа
15.8.1907 г.
   ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1907 г. - СБ
15.08.1907 г.
   Учителя дава упражнение на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата).
15.08.1907 г.
   Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 15 август - четвъртък. Господн...
16.08.1907 г.
   Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 16 август - петък.
17.08.1907 г.
   Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 17 август - събота.
18.08.1907 г.
   Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 18 август - неделя.
19.08.1907 г.
   Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 19 август - понеделник
19.08.1907 г.
   Учителя дава молитвата "Хвала" на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата)
09.1907 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров1907 г. (няма дата)
6.09.1907 г.
   Писмо лично дадено от Учителя на сестра Венета
7.10.1907 г.
   Учителя участва в неделно събрание, София, 7 октомври, неделя
14.10.1907 г.
   Учителя участва в неделно събрание, София, 14 октомври, неделя
19.10.1907 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
21.10.1907 г.
   Учителя участва в неделно събрание, София, 21 октомври, неделя
25.10.1907 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
4.11.1907 г.
   Учителя участва в неделно събрание, София, 4 ноември, неделя
9.11.1907 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.11.1907 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
18.11.1907 г.
   Учителя участва в неделно събрание, София, 18 ноември, неделя
26.11.1907 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
2.12.1907 г.
   Учителя участва в неделно събрание, София, 2 декември, неделя
24.12.1907 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
начало

1908

25.01.1908 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, Търново
10.04.1908 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
20.04.1908 г.
   Учителя участва в среща на веригата, Варна, 20 април 1908 г.
22.04.1908 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.05.1908 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
08.1908 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)
9.08.1908 г.
   Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 9 август
Беседа
9.8.1908 г.
   ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1908 г. - СБ
10.08.1908 г.
   Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 10 август
11.08.1908 г.
   Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 11 август
12.08.1908 г.
   Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 12 август
13.08.1908 г.
   Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 13 август
14.08.1908 г.
   Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 14 август
15.08.1908 г.
   Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 15 август
16.08.1908 г.
   Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 16 август
12.09.1908 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.09.1908 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
25.09.1908 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
7.10.1908 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.11.1908 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.11.1908 г.
   Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
25.11.1908 г.
   (стар стил) Мария Казакова завършва земния си път.
начало

1909

1909 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, (няма дата) - приема се 1909 г.
19.01.1909 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
28.03.1909 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Шумен
10.04.1909 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
9.05.1909 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
15.05.1909 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
21.05.1909 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново-Сеймен (гр. Марица)
10.06.1909 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.07.1909 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
14.07.1909 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
08.1909 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)
Беседа
1.8.1909 г.
   Поздрав на всички - ИБ
Беседа
12.8.1909 г.
   Любовта - ИБ
15.08.1909 г.
   Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 15 август
Беседа
15.8.1909 г.
   ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1909 г. - СБ
16.08.1909 г.
   Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 16 август
16.08.1909 г.
   Учителя дава емблемата на Веригата - пръчката
17.08.1909 г.
   Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 17 август
18.08.1909 г.
   Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 18 август
19.08.1909 г.
   Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 19 август
19.08.1909 г.
   Учителя дава Трите закона на Веригата на събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата)
19.08.1909 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (Трите Закона на Веригата)
20.08.1909 г.
   Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 20 август
9.03.1909 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Търново
12.09.1909 г.
   Учителя води разговор с група ученици, София, 12 септември
14.09.1909 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
17.09.1909 г.
   Учителя води разговор с група ученици, София, 17 септември
20.09.1909 г.
   Учителя води разговор с група ученици, София, 20 септември
21.09.1909 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киро, София
27.09.1909 г.
   Учителя води разговор с група ученици, София, 27 септември
3.10.1909 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
4.10.1909 г.
   Учителя води разговор с група ученици, София, 4 октомври
8.10.1909 г.
   Учителя води разговор с група ученици, София, 8 октомври
11.10.1909 г.
   Учителя води разговор с група ученици, София, 11 октомври
15.10.1909 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
16.10.1909 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
18.10.1909 г.
   Учителя води разговор с група ученици, София, 18 октомври
27.10.1909 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
8.11.1909 г.
   Учителя води разговор с група ученици, София, 8 ноември
2.12.1909 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
22.12.1909 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
начало

1910

1910 г.
   (няма точна дата) Снимка на Александра Матеева и Райна Грозданова с децата си - 1910 г., гр. Сливен
1910 г.
   Писмо на Учителя до Христо Тончев, 1910 г., няма дата
1.01.1910 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
1.01.1910 г.
   Учителя посреща Новата година с Г.Стойчев, Бургас
25.03.1910 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
16.04.1910 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
11.05.1910 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново,
23.05.1910 г.
   Писмо на Учителя до Христо Тончев, Търново
26.06.1910 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
8.07.1910 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
16.07.1910 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
14.08.1910 г.
   Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
Беседа
14.8.1910 г.
   ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1910 г. Велико Търново - СБ
15.08.1910 г.
   Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
16.08.1910 г.
   Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
16.08.1910 г.
   Учителя дава молитвата "Молитва на Духа" - събора, 1910 - Велико Търново
16.08.1910 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (наряд + снимка на част от писмото)
17.08.1910 г.
   Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
18.08.1910 г.
   Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
Беседа
18.8.1910 г.
   Приложение към протокола от 1910 г. - СБ
28.08.1910 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
1.09.1910 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков
11.09.1910 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
11.09.1910 г.
   Писмо на Учителя до Петко Епитропов (архив на сем. Няголови), София
11.09.1910 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
Беседа
1.10.1910 г.
   Бележки от едно тефтерче на Д. Голов - ИБ
10.10.1910 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
26.10.1910 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
26.10.1910 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
17.11.1910 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
7.12.1910 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
23.12.1910 г.
   Писмо на Учителя до Захари Желев, София
23.12.1910 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
23.12.1910 г.
   Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
29.12.1910 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
начало

1911

1.01.1911 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Ч. Н. 1911 г.
1.01.1911 г.
   Учителя посреща Новата година при Атанас Бойнов, Търново
1.01.1911 г.
   Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново
Беседа
1.1.1911 г.
   Добро сърце и добър ум - ИБ
Беседа
1.1.1911 г.
   Приложение към протокола от 1911 г. - ИБ
7.01.1911 г.
   Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново
Беседа
7.1.1911 г.
   Канарата и дървото - ИБ
21.01.1911 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
26.01.1911 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.02.1911 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
18.02.1911 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Търново
23.02.1911 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
25.02.1911 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
2.03.1911 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
21.03.1911 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
9.04.1911 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, Бургас
14.05.1911 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
24.05.1911 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
8.06.1911 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
21.06.1911 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
7.07.1911 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
28.07.1911 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
28.07.1911 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев
08.1911 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор), Покана за събора в Търново
10.08.1911 г.
   Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 10 август
Беседа
10.8.1911 г.
   ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1911 г. Велико Търново - СБ
11.08.1911 г.
   Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 11 август
12.08.1911 г.
   Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 12 август
13.08.1911 г.
   Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 13 август
14.08.1911 г.
   Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
Беседа
14.8.1911 г.
   Господнята вечеря - СБ
15.08.1911 г.
   Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
15.08.1911 г.
   Учителя раздава на участниците в събора изображения на Пентаграма
Беседа
27.9.1911 г.
   Мисли от г-н П.Дънов - ИБ
2.10.1911 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
Беседа
2.10.1911 г.
   Събрание, водено от г-н Дънов - ИБ
10.10.1911 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
Беседа
16.10.1911 г.
   Друго направление - ИБ
20.10.1911 г.
   Писмо на Учителя до Захари Желев, София
Беседа
23.10.1911 г.
   Камъкът има мистично значение - ИБ
24.10.1911 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
27.10.1911 г.
   (стар стил) Учителя и касиерът на Бялото Братство Константин Иларионов закупуват къща и дворно място в село Арбанаси...
4.11.1911 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, Варна
6.11.1911 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
17.11.1911 г.
   Учителя изнася слово „Думите на Господа“ - Търново
2.12.1911 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
30.12.1911 г.
   Писмо на Учителя от Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
начало

1912

1912 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (телеграма), София (няма дата)
1912 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, П. Н. 1912 г. (няма дата)
1912 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, (няма дата) - приема се 1912 г.
1.01.1912 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
1.01.1912 г.
   Снимки на Минчо Сотиров
1.01.1912 г.
   Учителя посреща Новата година при Г.Стойчев, Бургас
Беседа
14.1.1912 г.
   Защо Бог не премахне злото завинаги? - ИБ
23.01.1912 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
11.02.1912 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Пловдив
11.02.1912 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Пловдив
Беседа
19.2.1912 г.
   Упование на Господа - ИБ
22.02.1912 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
26.2.1912 г.
   Събрание, водено от г-н Петър Дънов - ИБ
Беседа
4.3.1912 г.
   Любов и единство - ИБ
Беседа
11.3.1912 г.
   Събрание, водено от г-н П.Дънов - ИБ
Беседа
18.3.1912 г.
   Що значи съдба? - ИБ
20.03.1912 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
23.03.1912 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), София
23.03.1912 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), София
23.03.1912 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
25.03.1912 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София
Беседа
25.3.1912 г.
   За да възкръснеш - ИБ
Беседа
1.4.1912 г.
   И гласът му се чува - ИБ
Беседа
8.4.1912 г.
   Съединителната линия - ИБ
Беседа
15.4.1912 г.
   Да бъдем готови - ИБ
20.04.1912 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
Беседа
22.4.1912 г.
   Силната отрова - ИБ
Беседа
29.4.1912 г.
   Вечно млади - ИБ
11.05.1912 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
Беседа
13.5.1912 г.
   Подквасата - ИБ
15.05.1912 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
Беседа
20.5.1912 г.
   Деца по сърце - ИБ
06.1912 г.
   (няма точна дата) Учителя започва работа по "Завета на цветните лъчи на светлината" - Арбанаси
6.06.1912 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
Беседа
3.7.1912 г.
   Ще дойде като светлина - ИБ
10.07.1912 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)
08.1912 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Август 1912 г. (няма дата, получено е в началото на август)
Беседа
15.8.1912 г.
   Завета на цветните лъчи на светлината - СБ
Беседа
15.8.1912 г.
   ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1912 г. Велико Търново - СБ
15.08.1912 г.
   Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
15.08.1912 г.
   Учителя дава "Завета на цветните лъчи", на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата) - 15 август
15.08.1912 г.
   Дадена е "Заповедта на Учителя", на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата) - 15 август
16.08.1912 г.
   Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
17.08.1912 г.
   Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
18.08.1912 г.
   Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
19.08.1912 г.
   Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 19 август
20.08.1912 г.
   Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 20 август
21.08.1912 г.
   Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 21 август
Беседа
24.8.1912 г.
   Вие сте поканени да работите - ИБ
Беседа
2.9.1912 г.
   Защо ви помагам? - ИБ
Беседа
9.9.1912 г.
   Въжето на дявола - ИБ
15.09.1912 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
Беседа
16.9.1912 г.
   Преходната граница - ИБ
17.09.1912 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
21.09.1912 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
Беседа
23.9.1912 г.
   Обсадно положение - ИБ
Беседа
30.9.1912 г.
   Елохим - ИБ
Беседа
7.10.1912 г.
   Същественото за днес - ИБ
11.10.1912 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
12.10.1912 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
Беседа
14.10.1912 г.
   Събрание, водено от г-н П.Дънов - ИБ
Беседа
21.10.1912 г.
   Името Господне - ИБ
24.10.1912 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
28.10.1912 г.
   Всекиму според вечната Правда - ИБ
11.11.1912 г.
   (стар стил) Учителя съветва българския цар Фердинанд да сключи примирие с Турция и да не напада съюзниците си.
20.11.1912 г.
   Снимка на опълченци от 3-та рота на I опълченска дружина по време на Балканската война
12.1912 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка, снимка), П.Н.1912 г.(няма дата)
3.12.1912 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
10.12.1912 г.
   Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
18.12.1912 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.12.1912 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
24.12.1912 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
30.12.1912 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
30.12.1912 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
начало

1913

1913 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, 1913 г. (няма дата)
1913 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, (няма дата) - приема се 1913 г.
3.01.1913 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
9.01.1913 г.
   Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София
9.01.1913 г.
   Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
14.01.1913 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София
29.01.1913 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.02.1913 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
7.03.1913 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
9.03.1913 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
14.03.1913 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
20.03.1913 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
22.03.1913 г.
   Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
30.03.1913 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
1.04.1913 г.
   Писмо на Учителя до Георги Куртев (и Ц. Боздуганов), София
7.04.1913 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
9.04.1913 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.04.1913 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
10.04.1913 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
11.04.1913 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.04.1913 г.
   Снимка на портрет-скица на майор Минчо Сотиров
21.04.1913 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
05.1913 г.
   (няма точна дата) Снимка на Минчо Сотиров пред палатката - май 1913 г
11.05.1913 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
21.05.1913 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
27.05.1913 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
6.06.1913 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
10.06.1913 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
12.06.1913 г.
   Писмо на Петко Гумнеров до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (по идея на Учителя), София
14.06.1913 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
19.06.1913 г.
   Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
18.07.1913 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.07.1913 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
18.07.1913 г.
   Писмо от Учителя към всички от 18.7.1913 г., София
Беседа
18.7.1913 г.
   Към всички - ИБ
27.07.1913 г.
   Писмо на Учителя до всички (писма до Елена и Константин Иларионови), София
1.08.1913 г.
   Писмо на Учителя до Др.Б.(?), Бургас
11.08.1913 г.
   Учителя - Слово за 1913 година, София
Беседа
13.8.1913 г.
   Назидавайте себе си - ИБ
24.08.1913 г.
   Учителя дава "Молитва на избраните"
26.08.1913 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
22.09.1913 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
11.1913 г.
   Писмо на Учителя до Константин Иларионов, ноември, 1913 г. (няма дата)
2.11.1913 г.
   Писмо на Учителя до Константин Иларионов, Шумен
Беседа
15.11.1913 г.
   Умни и силни - ИБ
19.11.1913 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
Беседа
22.11.1913 г.
   Като младенци - ИБ
Беседа
22.11.1913 г.
   Ще постигнем - ИБ
Беседа
25.11.1913 г.
   Делението - ИБ
26.11.1913 г.
   Писмо на Учителя до Константин Иларионов, Варна
Беседа
27.11.1913 г.
   Смел и решителен - ИБ
Беседа
29.11.1913 г.
   Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта - ИБ
Беседа
6.12.1913 г.
   Постоянството - ИБ
10.12.1913 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново
Беседа
17.12.1913 г.
   Онова, което ще повдигне човека - ИБ
21.12.1913 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
начало

1914

1.01.1914 г.
   Учителя посреща Новата година в Търново
2.01.1914 г.
   Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
Беседа
6.1.1914 г.
   Поздрав за новата 1914 г. Към всички - ИБ
7.01.1914 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
28.01.1914 г.
   Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
02.1914 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, В.2м, 1914 г. (няма дата)
2.02.1914 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
6.02.1914 г.
   Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
14.02.1914 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
14.02.1914 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
19.02.1914 г.
   Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
3.03.1914 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
4.03.1914 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.03.1914 г.
   Учителя възвестява началото на новата епоха на Водолея и обявява 22 март за официален празник на Бялото братство
9.03.1914 г.
   Учителя изнася беседата "Беседа за празника на пролетта"
Беседа
9.3.1914 г.
   Беседа за празника на пролетта - ИБ
16.03.1914 г.
   Тодор Гълъбов започва да стенографира неделните беседи от Словото на Учителя.
16.03.1914 г.
   Учителя изнася беседата "Ето човека" - първата (официално стенографирана) неделна беседа
Беседа
16.3.1914 г.
   Ето човекът - НБ
Беседа
23.3.1914 г.
   Житното зърно - НБ
Беседа
6.4.1914 г.
   Четирите основни елемента - НБ, ИБ
Беседа
9.4.1914 г.
   Мисли от г-н Дънов - ИБ
Беседа
13.4.1914 г.
   Познайте Истината и Истината ще ви - ИБ
Беседа
20.4.1914 г.
   Явлението на Духа - НБ
24.04.1914 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
Беседа
27.4.1914 г.
   Талантите - НБ
19.05.1914 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Русе
06.1914 г.
   (датата не е точна) Снимка на Учителят на Черни връх със съмишленици през 1914 год
06.1914 г.
   (датата не е точна) Учителят през лятото на 1914 г. прави екскурзия до Черни връх с десет свои съмишленици
3.06.1914 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
14.06.1914 г.
   Учителя се качва на Бузлуджа с група последователи
16.06.1914 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
20.06.1914 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Казанлък
07.1914 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София, 1914 г. (няма дата)
Беседа
6.7.1914 г.
   Любовта - НБ
14.07.1914 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
17.07.1914 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.07.1914 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново
Беседа
20.7.1914 г.
   Сънищата на Йосифа - НБ
23.07.1914 г.
   Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
Беседа
27.7.1914 г.
   Законът на служенето - НБ
08.1914 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)
Беседа
3.8.1914 г.
   Важността на малките неща - НБ
10.08.1914 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Покана за събора, 1914 г., Търново
10.08.1914 г.
   Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 10 август
Беседа
10.8.1914 г.
   ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1914 г. Велико Търново - СБ
11.08.1914 г.
   Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 11 август
12.08.1914 г.
   Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 12 август
13.08.1914 г.
   Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 13 август
14.08.1914 г.
   Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
15.08.1914 г.
   Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
16.08.1914 г.
   Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
17.08.1914 г.
   Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
18.08.1914 г.
   Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
Беседа
18.8.1914 г.
   Съборна среща в Търново - ИБ
Беседа
11.9.1914 г.
   Мир вам! - НБ
Беседа
21.9.1914 г.
   Необходимостта да познаваме Бога - НБ
Беседа
28.9.1914 г.
   Колко по-горе стои човек от овца! - НБ
Беседа
5.10.1914 г.
   Фарисей и Митар - НБ
Беседа
12.10.1914 г.
   Условията на вечния живот - НБ
15.10.1914 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
18.10.1914 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
18.10.1914 г.
   Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София
18.10.1914 г.
   Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
Беседа
19.10.1914 г.
   Страхът - НБ
2.11.1914 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, В. 2 м. 1914
Беседа
2.11.1914 г.
   Духът и плътта. Приливи и отливи в - НБ
Беседа
8.11.1914 г.
   В начало бе - НБ
9.11.1914 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
Беседа
16.11.1914 г.
   Словесното мляко - НБ
25.11.1914 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
Беседа
7.12.1914 г.
   Учителите - НБ
начало

1915

1915 г.
   (няма точна дата) Снимка на Минчо Сотиров, ранен - 1915 г.
5.01.1915 г.
   Учителя гостува на семейство Стойчеви в Бургас, до 25.01.1915
Беседа
5.1.1915 г.
   Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя - ИБ
Беседа
5.1.1915 г.
   Разговор за Откровението - ИБ
Беседа
6.1.1915 г.
   Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин - ИБ
Беседа
8.1.1915 г.
   Идването на Христа - ИБ
Беседа
10.1.1915 г.
   Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята - ИБ
Беседа
11.1.1915 г.
   Ако ме любите, ще опазите моите заповеди - ИБ
Беседа
15.1.1915 г.
   Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли - ИБ
Беседа
21.1.1915 г.
   Искайте сила, имайте вяра - ИБ
Беседа
21.1.1915 г.
   Христос ще дойде и ще се прояви - ИБ
Беседа
22.1.1915 г.
   Равновесие между Мъдрост и Любов - ИБ
23.01.1915 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Бургас
Беседа
25.1.1915 г.
   8000 години - ИБ
19.02.1915 г.
   Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)
5.03.1915 г.
   Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)
9.03.1915 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
20.03.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
22.03.1915 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
22.03.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
22.03.1915 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София
Беседа
22.3.1915 г.
   Великден - НБ
04.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена Иларионова, 1915 г. (няма дата)
3.04.1915 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
9.04.1915 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
19.4.1915 г.
   Многоценният бисер - НБ
7.05.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
7.05.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.05.1915 г.
   (датата не е точна) Снимка на Пеню Киров и Тодор Стоименов
Беседа
10.5.1915 г.
   Новото основание - НБ
Беседа
24.5.1915 г.
   Божественият Промисъл - НБ
30.05.1915 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
2.06.1915 г.
   Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
9.06.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
Беседа
20.6.1915 г.
   Изкушението - НБ
Беседа
27.6.1915 г.
   Блудният син - НБ
07.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, 1915 г., няма дата
Беседа
4.7.1915 г.
   Молитва - НБ
6.07.1915 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
Беседа
11.7.1915 г.
   Добрият самарянин - НБ
Беседа
12.7.1915 г.
   Стари и нови мехове - НБ
21.07.1915 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
08.1915 г.
   Писмо на Учителя до Стефан Тошев (покана за събор), 1915 г. (няма дата - началото на август)
4.08.1915 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)
4.08.1915 г.
   Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 4 август
Беседа
4.8.1915 г.
   Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915 - СБ
5.08.1915 г.
   Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 5 август
6.08.1915 г.
   Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 6 август
7.08.1915 г.
   Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 7 август
8.08.1915 г.
   1915_08_08 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Търновското военно комендантство разтурва събора. Протокол...
14.08.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
Беседа
23.8.1915 г.
   Свобода на Духа - НБ
25.08.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.09.1915 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
23.09.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.09.1915 г.
   Снимка на писмо от Ангелина Радойкова до Любомир Лулчев от 29 септември 1915 г.
25.10.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.11.1915 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (снимка на писмото), София
30.11.1915 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
22.12.1915 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
25.12.1915 г.
   Рождението - НБ
начало

1916

27.01.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
24.03.1916 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
25.03.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
16.04.1916 г.
   Учителя кани Паша Теодорова да стенографира неговите неделни беседи
Беседа
24.4.1916 г.
   Истината - НБ
20.05.1916 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
30.05.1916 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
1.06.1916 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
20.06.1916 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
21.06.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
16.7.1916 г.
   За молитвата "Отче наш" - ИБ
31.07.1916 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков
22.08.1916 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.09.1916 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
15.09.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
17.9.1916 г.
   Милосърдието - НБ
23.09.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (пощенска картичка), София
25.09.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
25.09.1916 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
27.09.1916 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
27.09.1916 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
29.09.1916 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (пощенска картичка - снимка), София
Беседа
1.10.1916 г.
   Ти знаеш - НБ
3.10.1916 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
Беседа
8.10.1916 г.
   Поради радостта - НБ
10.10.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
10.10.1916 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (пощенска картичка - снимка)
11.10.1916 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
Беседа
15.10.1916 г.
   Да възлюбиш Господа - НБ
16.10.1916 г.
   Снимки на Д-р Иван Жеков
Беседа
22.10.1916 г.
   Да я не пия ли? - НБ
25.10.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
29.10.1916 г.
   Мъдростта - НБ
3.11.1916 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
5.11.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (снимка на писмото), София
Беседа
5.11.1916 г.
   Христа да придобия - НБ
15.11.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
16.11.1916 г.
   Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви - НБ
19.11.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
19.11.1916 г.
   Разсмотрете криновете в полето как растат - ИБ
Беседа
26.11.1916 г.
   Закхей - НБ
29.11.1916 г.
   Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
Беседа
3.12.1916 г.
   Ще ви въздигна - НБ
6.12.1916 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
17.12.1916 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
17.12.1916 г.
   Спаси ни - НБ
Беседа
24.12.1916 г.
   Ще бъдат научени - НБ
27.12.1916 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
Беседа
31.12.1916 г.
   Отдайте Божието Богу - НБ
начало

1917

1917 г.
   (няма точна дата) Светият Синод на Българската православна църква убеждава правителството на Васил Радославов да отс...
1917 г.
   (няма точна дата) Снимка на Боян Боев и Георги Куртев в Скопие, 1917 г.
Беседа
1.1.1917 г.
   Братът на най-малките - ИБ, НБ
3.01.1917 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София
Беседа
7.1.1917 г.
   Растете в благодат! / Растене и познание - НБ
Беседа
14.1.1917 г.
   Марта и Мария - НБ
15.01.1917 г.
   Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
Беседа
18.1.1917 г.
   Достатъчна ти е Моята благодат - ИБ
21.01.1917 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
Беседа
21.1.1917 г.
   Двамата господари - НБ
22.01.1917 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
Беседа
28.1.1917 г.
   Все що е писано - НБ
Беседа
4.2.1917 г.
   Блажените - НБ
6.02.1917 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
Беседа
8.2.1917 г.
   Хигиена на човешката душа - ИБ, БС
8.02.1917 г.
   Учителя започва поредица беседи пред сестрите, "Великата майка"
8.02.1917 г.
   Учителя изнася първата беседа пред сестрите от цикъла "Великата майка"
Беседа
11.2.1917 г.
   Децата - НБ
14.02.1917 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
15.2.1917 г.
   Венецът на живота - ИБ, БС
Беседа
18.2.1917 г.
   Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено - НБ
Беседа
25.2.1917 г.
   Спасението - НБ
2.03.1917 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
7.03.1917 г.
   Снимка на Елена Казънлаклиева
14.03.1917 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.03.1917 г.
   Писмо на Учителя до Георги Куртев, Варна
Беседа
22.3.1917 г.
   Без товар - ИБ, БС
Беседа
22.3.1917 г.
   Кръстът - НБ
Беседа
25.3.1917 г.
   Солта - НБ
26.03.1917 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, (получено на 26.03.1917 г.)
Беседа
29.3.1917 г.
   Волята Божия - ИБ, БС
Беседа
1.4.1917 г.
   Виделината - НБ
Беседа
5.4.1917 г.
   Оправдание и спасение - ИБ, БС
Беседа
8.4.1917 г.
   Яковъ и Исавъ - НБ
Беседа
12.4.1917 г.
   Влиянието на музиката - ИБ
Беседа
15.4.1917 г.
   Радвайте се - НБ
Беседа
22.4.1917 г.
   Божията воля / Волята Божия - НБ
24.04.1917 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
Беседа
29.4.1917 г.
   Чистосърдечните - НБ
Беседа
3.5.1917 г.
   Съчетанието / Което Бог е съчетал - ИБ, БС
Беседа
6.5.1917 г.
   Взимане и даване - НБ
Беседа
13.5.1917 г.
   Богъ е съчеталъ - НБ
Беседа
20.5.1917 г.
   Доброто съкровище - НБ
Беседа
27.5.1917 г.
   Пребъдете / Пръбѫдване - НБ
Беседа
31.5.1917 г.
   Простотата - ИБ, БС
Беседа
3.6.1917 г.
   Бог е Дух - НБ
10.06.1917 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
Беседа
10.6.1917 г.
   Дали може - НБ
25.06.1917 г.
   Градоначалникът на София Свинаров изпраща писмо до министъра на вътрешните работи Радославов срещу Петър Дънов
23.07.1917 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
29.07.1917 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
Беседа
2.8.1917 г.
   Писмо - ИБ
Беседа
14.8.1917 г.
   Писмо - ИБ
16.08.1917 г.
   На Учителя са забранени публичните беседи и е интерниран във Варна
21.08.1917 г.
   Писмо на Учителя поздрав до приятели, Варна
26.08.1917 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (До Всички приятели), Варна
26.08.1917 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна
Беседа
26.8.1917 г.
   До всички приятели - ИБ
27.08.1917 г.
   (датата не е точна) Снимка на Величко Граблашев като млад
2.09.1917 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (До всички приятели), Варна
2.09.1917 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна
2.09.1917 г.
   Писмо на Учителя до приятели, Варна
Беседа
2.9.1917 г.
   До всички приятели - ИБ
4.09.1917 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Варна
14.09.1917 г.
   Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
28.09.1917 г.
   Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
28.09.1917 г.
   Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), Варна
30.09.1917 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наредба), Получено в неделя - 30.IX.1917 г. в с. Цапари
9.10.1917 г.
   Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), получено на 9 октомври 1917 г.
14.10.1917 г.
   Снимка на Дафинка Н. Пенчева
27.10.1917 г.
   Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
28.10.1917 г.
   Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка), Варна
28.10.1917 г.
   Писмо на Учителя до Георги Куртев, Варна,
28.10.1917 г.
   Писмо на Учителя до Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна
28.10.1917 г.
   Писмо на Уч&#