Към съдържанието


Сайта е предназначен за публикуване на беседите на Учителя Петър Дънов в стар правопис.
Снимка

1926_01_03 Десеть думи / Десетьтѣ думи (Графология)

Младежки Окултен Клас

  • Заключена тема Тази тема е заключена
1 отговор на тази тема

#1 Ани

Ани

    Advanced Member

  • Moderators
  • 2312 Мнения:

Публикувано 10 март 2017 - 03:26

От томчето "Лекции на младежкия окултенъ класъ"
4 - 18 лекции на Младежкия окултенъ класъ, 5-та година, т.II, (1925 - 26 г.)
Първо издание - София, 1937 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 
(текстът ще бъде добавен)#2 Ани

Ани

    Advanced Member

  • Moderators
  • 2312 Мнения:

Публикувано 05 май 2017 - 09:01

От книгата, "Врѣме и сила". Младежки окултенъ класъ.

Пета година (1925–1926). София,

Издателска къща „Жануа-98“, 2002.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание

 

ДЕСЕТЬТѣ ДУМИ (Графология)

 

„Вѣренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бѫди!"

 

Размишление

 

Прочете се резюмето от темата „Еволюция на елементитѣ". Прочете се темата „Най-умниятъ бръмбаръ".

 

Нѣкои отъ васъ, които обичатъ да пишатъ, да излѣзатъ да напишатъ десеть думи. Всѣки по една, но тъй, естествено, както си пише. (Излѣзоха десеть души и написаха подредъ думитѣ.)

 

1. Начало 2. Истина 3. Видѣлина 4. Правда 5. Проникване 6. Вдъхновение 7. Майка 8. Красота 9. Духъ 10. Безконечность

 

MOK-05J-08-1.gif

 

По какво се отличаватъ тѣзи думи? Защо не сѫ написани еднакво? Сега какъ ще обясните? Вземѣте първата дума: „Н" е отдѣлно, а другитѣ четири букви сѫ съединени. Случайно ли е, или не? Слѣдващиятъ има всички букви свързани, когато третиятъ има три букви раздѣлени, а другите сѫ свързани. Послѣ какъ е въ числото 5? „Про" е раздѣлено отъ „никновение". Сега отгадайте защо първиятъ постави „начало"? Каква е подбудителната причина. Ще разсѫждавате много, естествено, обективно. Ако отидете при нѣкой човѣкъ земедѣлецъ, който произвежда само жито, че му искате нѣщо, нали ще ви даде жито. Ако отидете при нѣкой, който изкарва само царевица, нали ще ви даде царевица? Тъй че всѣки споредъ занятието си ще ви даде. Питамъ сега, вие като производители – това сѫ произведения на вашия животъ – може ли да отгадаете каква е мисъльта, която произведе началото?

 

Вториятъ пише: „Истина." За да има начало, нали нѣкой работи, трѣбва да има условия, пѫть, просторъ. За да има начало, трѣбва да има свободни рѫцѣ, трѣбва да има работници, които да градятъ. Значи истината въ дадения случай това сѫ условията, работницитѣ, които могатъ да съградятъ или да изпѫлнятъ това начало. Но за да се гради висшето, какво трѣбва? Трѣбва да има видѣлина, послѣ – правда. На тѣзи работници трѣбва да се плаща наврѣме. Думата „проникване" каква връзка има? Да кажемъ, сѣете нѣщо, трѣбва да проникне. Но ако им се даде на тѣзи работници да сѣятъ и не проникне, каква работа би била тя? Значи, като садите, всичко редовно трѣбва да проникне. Послѣ "вдъхновение". Онѣзи, които работятъ, съ вдъхновение трѣбва да работятъ. Да работятъ за кого? Както майката работи безъ користолюбие, да влагатъ въ сѫрцето си и послѣ да виждатъ красивата страна на своята работа, послѣ да има сила и духъ въ него, да може да побѣди, и безконечность – като че работи тази работа за безконечность.

 

Десеть души дадоха основнитѣ точки на една лекция. То сѫ елементитѣ на една цѣла лекция. Може да се развие една цѣла тема. „Начало", много хубаво. Всѣка работа трѣбва да има начало. Началото е човѣшката глава. Щомъ като има глава, началото започва. Кѫдѣ е истината? Истината въ човѣшкото лице се изразява въ очитѣ. Истината въ обикновения животъ се изразява въ свободата, която можемъ да дадемъ на другитѣ. Въ човѣшкото тѣло Кѫдѣ бихме ги турили – началото, истината, видѣлината и т.н.?

 

Защо онѣзи думи не сѫ написани еднакво? Защо се различаватъ? Нали вие сте учили правилото какъ да пишете? Краснописъ всички сте учили. Споредъ васъ коя дума по законитѣ на краснописа е най-добре написана?

 

MOK-05J-08-6.gif

 

Да допуснемъ, нѣкой пише MOK-05J-08-2.gif тъй, пъкъ други MOK-05J-08-3.gif, други пише MOK-05J-08-4.gif или MOK-05J-08-4.gif. Защо нѣкой пише „д"-то нагорѣ, другъ надолу? Напримѣръ „Н"-то е отдѣлено, споредъ правилата написано ли е както трѣбва? Споредъ законитѣ на краснописа какъ го пишете? Забѣлѣжѣте, че тѣзи букви сѫ взети отъ стари йероглифически, тѣ сѫ символистични. MOK-05J-08-7.gif Тази черта – това е течение – само между двѣ разумни сѫщества може да се прояви мисъль. Или само между два брѣга може да потече рѣка. Туй показва възможноститѣ да се появи едно течение.

 

Въ дадения случай „а"-то – това е растение, нали това е сѣменце? Туй сѣменце пуска най-първо коренче надолу, послѣ израства нагорѣ. За да има каквото и да е начало, трѣбва да има условия, при които туй начало може да се прояви. Въ дадения случай началото MOK-05J-08-11.gif това сѫ закони. То е пакъ единъ символъ, йероглифически, който показва съ какво почва органическиятъ MOK-05J-08-8.gif животъ. Съ растенето, нали? Тогава каква роля играе „л"-то и „о"-то?

 

MOK-05J-08-9.gif Този ѫгълъ колко градуса е! От 30 градуса. Въ астрологията какъвъ аспектъ прѣдставлява? Хармониченъ. А същеврѣменно сега може да ви се вижда малко прѣсилено, туй е законъ на противодѣйствие, тѣзи двѣ линии. Значи любовьта произвежда законъ, който противодѣйства на всички нисши прояви на човѣшкото естество. Да любишъ, значи да въздѣйствашъ на себе си или да въздѣйстваш на всички свои лоши пориви. Тъй е, когато пентаграмата е обърната съ върха надолу – противодѣйствие на небето. Обърната нагорѣ – въ съгласие съ небето. И въ дадения случай „л" -любовьта започва на български, не можемъ да любимъ, докато не противодѣйстваме. Или съ други думи  казано на съврѣмененъ езикъ, въ любовьта се изисква жертва, ще противодѣйствате, от васъ трѣбва да излѣзе нѣщо.

 

Появява се другъ единъ въпросъ? Петь – „л"-то, противодѣйствието се явява пето поредъ отъ началото. Едно съвпадение. Началото показва въ своята пета степень, че се появява човѣшката интелигентность. Тогава ние имаме прѣзъ колко основни стадии е миналъ човѣкъ: 1. прѣзъ растенията, 2. прѣзъ рибитѣ, 3. прѣзъ птицитѣ, 4. прѣзъ млѣкопитаещитѣ, 5. човѣкъ.

 

Ще се спремъ върху проявата на човшкия характеръ. Първото, ще заблжите – буквит сѫ хубаво написани. „Н" – тъй както е написана първата дума, показва едно разположение, душевно спокойствие и съ добро разположение на душата. Тъй както сѫ поставени буквитѣ, показватъ едно душевно разположение. Вториятъ, който писа, показва, че въ него има промѣни. Той не е отъ спокойнитѣ натури, но малко нервозенъ, сприхавъ. Не е до неговото съзнание, а органическа проява. Сега „видѣлината" показва самонадѣяность, самоувереность. Тъй както е написана, показва въ характера самоувереность. А „правдата" – практиченъ е този, който го е написалъ, той прѣдпочита един заекъ въ кошарата, отколкото два въ гората. Петиятъ – „проникване". Какво впечатлѣние ни прави по вѫншната форма? (Деликатность.) Самата дума, както е написана, показва едно прѣодолѣващо влияние на мекота и черти, които той е наслѣдилъ по женска линия. Този, който написа „вдъхновение", въ него има повече въображение и красота. „Майка", който написа, въ него жестъ има, щедъръ е, като има. „Красота" – познатъ  е съсъ свѣта, казва, много нашироко нѣма да се простирашъ, пестеливъ е много. „Духъ", който написа, той пише много хубаво, само всѣкога оставя работата си въ нѣкои отношения недовършена. Този, който пише „безконечность", той не е разточителен.

 

Често вие може да си въздѣйствате чрѣзъ писание. Нѣкои недѫзи, които има у васъ, може да ги поправите чрѣзъ писането. Писането е единъ начинъ за самовъзпитание. Като методъ хубаво е по нѣкой пѫть човѣкъ да сѣди и пише, да се учи на търпѣние. Онѣзи, които нѣматъ търпѣние и бѫрзатъ, може да развиватъ търпѣние и чувство на красота. Има извѣстни черти, които съотвѣтстватъ. (На българския характер ли се дължи, че на всички българи писмото е много различно, а на другитѣ нации – почти еднакво?) И въ тѣхъ има много голѣмо разнообразие.

 

MOK-05J-08-10.gif

 

Онѣзи, които изучаватъ графологията, обрѫщатъ внимание, въ тѣхъ нѣкои турятъ на „т чертата (t) по-горѣ или по-долу. Въ български е важно кога пишатъ „о". Когато „о"-то отгорѣ е отворено, тѣзи хора сѫ искрени. На тѣхъ и построението на пръститѣ съотвѣтства. Въ едно отношение има една добра страна, но въ друго отношение по нѣкой пѫть показва нѣщо, което трѣбва да задържа въ себе си. Нѣкой задържа повече, отколкото трѣбва, други казва повече, отколкото трѣбва – двѣ противоположности.

 

Законитѣ, които така се отразяватъ върху почерка, отразяватъ се и върху човѣшкитѣ черти. Въ изкуството се отразяватъ, въ говора, навсѣкѫдѣ. (Какво значение има дали сѫ отдѣлени първитѣ букви?) Можемъ да кажемъ, първата буква, както е отдѣлена, иска да каже – всѣко нѣщо, което започва, да има единъ планъ, да бѫде сигуренъ, да има една опрѣдѣлена идея. Затуй отдѣля „Н"-то (Начало.) Работа, съ която започва. Ако вие бихте писали съ печатарски букви писмо, тогава характерътъ ви би ли се позналъ? По какво бихте познали у нѣкой дали има изкуство музикалность? „Начало", „вдъхновение", „видѣлина" донѣкѫдѣ си приличатъ, има нѣкои общи черти. Това значи има изкуство, приличатъ си -стремежъ къмъ изкуството, каквото и да е. „Начало" има един малъкъ стремежъ към изкуството, проявява се.

 

„Истината", който писа. Сега напримѣръ въ нея „и", послѣ „с" го прави по-малко, понеже това показва промѣнитѣ. Тя иска по възможность да ограничи извѣстни промѣни, които ставатъ, та на „т", той е законъ на промѣнитѣ въ материалния свѣть, туря по-голѣмъ устой. Единъ вѫтрѣшенъ стремежъ бѫрзитѣ промѣни, които ставатъ въ нея, да може да ги овладѣе. Тя може да го прави по-голѣмо. Напишѣте още сега всѣки по едно прѣдложение, че да влизатъ въ него всичкитѣ думи по редъ, както сѫ написани, да има смисълъ. Глаголи може да си турите, каквито искате. (Десеть души прочетоха своите прѣдложения, повечето бѣха доста сполучливи. „Въ началото на всѣка работа трѣбва да има истина, видѣлина и правда, за да проникне вдъхновението, както въ майката красотата, която носи духа на безконечностьта.")

 

„Вѣренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бѫди!"

 

Осма лекция на Младежкия окултенъ класъ 3 януари 1926 г., недѣля, 19.30 часа София – Изгрѣвъ

 

От книгата,"Врѣме и сила". Младежки окултенъ класъ.

Пета година (1925–1926). София,

 

Издателска къща „Жануа-98“, 2002.Теми съдържащи: Младежки Окултен Клас

0 потребител(и) четат тази тема

https://tyxo.bg/d/134014/cnt