Към съдържанието


Сайта е предназначен за публикуване на беседите на Учителя Петър Дънов в стар правопис.
Снимка

Значението на отстраненитѣ букви отъ правописа прѣди правописната реформа - Светозаръ Няголовъ


  • Влезте в профила си за да пишете
Няма други мнения в тази тема

#1 hristo

hristo

    Administrator

  • Administrators
  • 304 Мнения:

Публикувано 30 октомври 2014 - 10:09

Значението на отстраненитѣ букви отъ правописа прѣди правописната реформа

 

по материалъ на братъ Свѣтозаръ Няголовъ

 

Въ сегашната епоха на развитие на човѣчеството и въ частность на славянството на българитѣ е отредена важна роля. Учительтъ казва, че българскиятъ народъ отъ 5400 години е подготвянъ и духовно просвѣщаванъ, за да може да изпълни задачата си. Въ книгата „Призвание къмъ народа ми, български синове на сѣмейството славянско“ нашиятъ върховенъ покровитель ангелъ Елохилъ казва чрѣзъ Учителя: „Затова благоволихъ да извикамъ отдалечъ, открай Небесата, двамата братя, свѣтила на славянский родъ, и да имъ врѫча Словото на Живота, да ви го донесатъ и ви научатъ Пѫтя Ми, по който да възлѣзете въ Вѣчната Видѣлина, въ която обитавамъ.“

 

Буквитѣ въ глаголицата и въ кирилицата сѫ носители на духовни сили и иматъ скритъ, таенъ смисълъ.

 

Учительтъ казва: „Най-важната буква, или знаменосецътъ на славянската азбука, е буквата ѣ , която е съставена отъ числата 1 и 7. Това е Сатурновъ знакъ. Когато има съвпадъ на Слънцето съ Сатурнъ, образува се „ѣ“. /“Силитѣ на Природата“, стр. 29/.

 

„Ако напишешъ ѣ, ще си създадешъ много материални спънки: приятельтъ ти ще те обиди, господарьтъ нѣма да ти плати. Ако си студентъ, ще пропаднешъ на изпита си. Ето защо, докато си студентъ, не пиши ѣ . Щомъ свършишъ университета, може да пишешъ ѣ, колкото искашъ.“ /“Силитѣ на Природата“, стр. 169/.

 

„Въ българския езикъ има е, ъ и ѣ. Е е гласна буква, която показва разширение и повишение. Разширяватъ се нѣщата и се повишаватъ. ѣ  разширение има, но има една права линия, една мѣрка, съ която се мѣри, стойность има. ѣ го пишатъ съ една черта. ѣ не можешъ да пишешъ, ако не можешъ да носишъ страдание. Само човѣкъ, който се е научилъ да носи страдание, той може да пише ѣ. Който не се е научилъ да носи страдание, той може да тури само тази линия.“ /“Завѣтътъ на Любовьта, 1999г., стр. 134/.

 

„Буквата ѣ е хубава. Ако се изхвърли отъ употрѣбление, българитѣ ще закѫсатъ.“/ „ Силитѣ на Природата“, стр. 245/.

 

„В буквата ѣ сѫ свързани заедно Божествениятъ и човѣшкиятъ принципъ. Въ думата славянинъ сричката „ава“ означава Богъ, Баща. Значи Богъ живѣе въ славянитѣ, въ ония, които Го славятъ. Бѫдещето е на славянитѣ. Бѫдещето е на българитѣ. Тѣ ще оправятъ всички народи, понеже въ тѣхния езикъ е буквата ѣ: двата принципа, свързани въ едно. Никой не може да оправи свѣта освенъ славянитѣ и българитѣ. Това се дължи на буквата ѣ: кръста, търпѣнието. Тази буква означава още събиране и примиряване на Доброто и злото. Българинътъ казва: Азъ знамъ да събера Доброто и злото, да ги примиря. Нѣкои пишатъ тази буква по два начина: ѣ и iъ. Както и да се пише, означава едно и сѫщо нѣщо. Значи ѣ е на  Сърдцето, а iъ на Ума. Като пише буквитѣ, човѣкъ трѣбва да бѫде внимателенъ да не ги изкривява. Всѣко изкривяване се отразява на подсъзнанието.Който иска да се освободи отъ своето песимистично състояние, трѣбва да пише хубаво./“Силитѣ на Природата“, стр. 246/.

 

„Нѣкѫдѣ не си турилъ ѣ. Стани и го постави на мѣстото. Безъ ѣ не може. Ако българитѣ прѣмахнатъ ѣ, ще забатачатъ много. Две е-та има въ българския езикъ. Едното „е“ е да се разширявашъ, „ѣ“ е да побѣждавашъ. Освѣнъ, че трѣбва човѣкъ да се разшири, трѣбва да побѣждава. „ /“Мисли за всѣки день“, 1985, 86г., стр. 81/.

 

Затова руснацитѣ въ миналото на всичкитѣ си бойни знамена въ лѣвия горенъ ѫгълъ изтъкавали този свещенъ знакъ ѣ : символъ и носитель на побѣдата въ сраженията.

 

Учительтъ пояснява: „ Буквитѣ ь и ъ не се произнасятъ накрая. Въ такъвъ случай те не сѫ на почесть. Ако не напишешъ ь на мѣстото му, ще ти причини голѣма врѣда. Буквата ь, това е плодътъ, сѣмето, което е посѣто, израства и минава прѣзъ два свѣта. „Ь“ въ българския езикъ означава кракътъ: лѣвиятъ“ /“Минало, бѫдеще, настояще“, стр. 320/.

 

Ъ означава равновѣсие на човѣшкия Умъ, който иска да даде на Хората да разбератъ основнитѣ закони. Послѣдната буква /накрая/ означава законъ на Божествената хармония.“ /“Дали може“, стр. 51/.

 

Ъ означава сѫщо и бременность.“ /“Дали може“, стр. 112/.

 

Ъ значи добриятъ пазитель. Той е добриятъ стражарь, който пази кѫщата и съкровището да не се изгуби. „ /“Минало, бѫдеще, настояще“, стр. 321/.

 

Ъ е човѣшката рѫка, свита на юмрукъ.“ „Ъ е човѣшкиятъ кракъ: дѣсниятъ.“ /“Минало, бѫдеще, настояще“, стр. 321/.

 

„Буквата ѫ казва, че прѣди да говори, човѣкъ трѣбва да мисли. Прѣди да тръгнешъ на пѫть, мисли.Буквата ѫ сѫществува само въ българския езикъ. Тя внася свѣтлина въ Ума. Богатъ е българскиятъ езикъ, но българитѣ не могатъ да си служатъ съ него.“ /“Силитѣ на Природата“, стр. 246/.

 

Отъ изложеното по-горе се вижда, че е направена груба грѣшка съ нашия правописъ, която се отразява зле на българитѣ и славянитѣ. Врѣме е да се възстанови пълната Кирилова автентична азбука съ своитѣ тридесеть и двѣ букви, заедно съ небеснитѣ знаци ѣ  и ѫ за единение на славянството и за благото на човѣчеството.

                                                                       14.06. 1999

                                                                       Свѣтозаръ Крумовъ Няголовъ

                                                                       /съкратено/


0 потребител(и) четат тази тема

https://tyxo.bg/d/134014/cnt