Към съдържанието


Сайта е предназначен за публикуване на беседите на Учителя Петър Дънов в стар правопис.


- - - - -

Добрата молитва


Добрата молитва

Добрата молитва

Господи Боже нашъ, Благий ни Небесенъ Баща, Който си ми подарилъ животъ и здравe да Ти се радвамъ, моля Те, изпроводи ми Духа Си да ме пази и закриля отъ всѣко зло и лукаво помишление.
Научи ме да правя Твоята Воля, да освѣтявамъ Твоето Име и да Те славословя винаги.
Освѣтявай духа ми, просвѣщавай сърдцето ми и умътъ ми, да пазя Твоитѣ заповѣди и повѣления.
Вдъхвай въ менъ с присѫтствието Си чиститѣ Си мисли и ме упѫтвай да Ти служа съ радость.
Животътъ си, който посвѣщавамъ на Тебъ, за доброто на моитѣ братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ми и ми съдѣйствувай да раста въ всѣко познание и мѫдрость, да се уча отъ Твоето Слово и да прѣбѫдвамъ въ Твоята Истина.
Рѫководи ме въ всичко, което мисля и върша за Твоето Име, да е за успѣха на Царството Ти на Земята.
Храни душата ми съ Небеснийтъ Хлѣб, укрѣпявай ме съ силата Си, да успѣвам въ животътъ си.
Като ми давашъ всичкитѣ Твои благословения, приложи Любовьта Си, да ми е вѣченъ законъ.
Защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги.
Аминъ.
    https://tyxo.bg/d/134014/cnt