Jump to content

04. Бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени презъ 1921 г. въ Търново

1 Screenshot

About This File

Бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя,

дадени презъ 1921 г. въ Търново

 

 

"Бесѣди, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ отъ Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново прѣзъ лѣтото на 1921 г. въ Търново", Пѫрво издание 1921 г., Книгата съдържа бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени на Събора прѣзъ лѣтото на 1921 г. въ гр. Търново, 19-25 августъ.

Книгата за теглене на PDF

 

 

 

 

Съдържание:

 

Петъкъ, Преображение, 19 августъ

Гимнастически упражнения

Възпитание на човѣшката воля

Пробуждане на колективното съзнание

 

Сѫбота, 20 августъ

Кратки обяснения върху гимнастическитѣ упражнения и бѣлѣжки по други въпроси

Законътъ на съвършенството

 

Недѣля, 21 августъ

Правилни методи за разбиране

Общи упражнения

Четиритѣ съвѣта

Опрѣдѣляне работата на четиритѣ съвѣта

 

Понедѣлникъ, 22 августъ

Размишления

Правилниятъ развой на човѣшкитѣ енергии

Правилно употрѣбление на ума, сърдцето и волята въ живота

Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевнитѣ сили

 

Вторникъ, 23 августъ

Размишления

Въ Горницата

Отговори на зададени въпроси

 

Срѣда, 24 августъ

Размишления

Упражнения

Законътъ на самопожертвуването

 

Четвъртъкъ, 25 августъ

Размишления

Разумно служене


What's New in Version   See changelog

Released

No changelog available for this version.
×