Jump to content

14. СБ 1927 г. "Пѫтьтъ на ученика", Съборни беседи, София, 1927 г.

1 Screenshot

About This File

"Пѫтьтъ на ученика"

Съборни беседи 1927 г.

"Пѫтьтъ на ученика", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1927 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1927 г.

Книгата за теглене на PDF

 

Съдържание:

 

Пѫтьтъ на ученика, 19 август 1927 г.

Духътъ на Господа, 19 август 1927 г.

Братя въ единомислие, 20 август 1927 г.

Ще се прѣвърне въ радость, 21 август 1927 г.

Обичь къмъ знанието, 21 август 1927 г.

Пробуждане на съзнанието на ученика, 22 август 1927 г.

Дойде гласъ, 23 август 1927 г.

Явно говорихъ, 24 август 1927 г.

Свещениятъ часъ, 24 август 1927 г.


What's New in Version   See changelog

Released

No changelog available for this version.
×