Jump to content

Съборни беседи

20 files

 1. 27. СБ 1934 г, Великото в живота 4 беседи държани на Витоша, 1934,


  "Великото въ живота"


   
   

  Съборни беседи от Учителя, държани август 1934 г. на Витоша (Яворови присои).


   
   
  Книгата за теглене на PDF
   
   
  Съдържание на томчето:
   
  1.Великото въ живота, 5 августъ 1934г
  2.Граници на живота, 8 августъ 1934г
  3.Противоречия и възможности, 12 августъ 1934г
  4.Животъ, знание и свобода, 15 августъ 1934г

  392 downloads

  Обновен

 2. 13. "Свещеният огън", съборни беседи от Учителя, София, 1926 г.


  "Свещеният огън"
  Съборни беседи 1926 г.


  "Свещеният огън", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в град Търново през лятото на 1926 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1926 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
   
   
  Съдържание:
   
  Отвънъ и отвѫтрѣ 22 август 1926 г.
  Свѣтлиятъ пѫть на знанието 22 август 1926 г.
  Раждане на свободата 23 август 1926 г.
  Да не бѫдете сѫдени! 24 август 1926 г.
  Имената ви сѫ записани 25 август 1926 г.
  Свещениятъ огънь 27 август 1926 г.
  Правосѫдие 28 август 1926 г.
  Ще се изкоренятъ 29 август 1926 г.
  Добро и съвършенство 29 август 1926 г.
  Нарядъ - 1926 22-29 август 1926 г.

  299 downloads

  Обновен

 3. 01. БЕСѢДИ ОБЯСНЕНИЯ И УПѪТВАНИЯ ОТЪ УЧИТЕЛЯ 1919

  БЕСѢДИ ОБЯСНЕНИЯ И УПѪТВАНИЯ ОТЪ УЧИТЕЛЯ 1919
   
  От книгата "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново", Първо издание 1919 г.,
  Второ издание, 1996 г. (фототипно копие на първото, стар правопис), Издателство "Бяло Братство",
  Книгата за теглене PDF (второ издание)
  Трето издание - Благоевград
   
  Съдържание (по третото издание)
   
   
  I. ОБЯСНЕНИЕ ВЪРХУ ОБСТАНОВКАТА НА ЗАЛАТА ЗА СЪБРАНИЯ
  II. МИРОВАТА ЛЮБОВЪ
  III. МЕТОДИ ЗА УЯКЧАВАНЕ ВѪТРѢШНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ХОРАТА
  IV. РАЗБИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ
  V. ПРАВИЯТЪ ПѪТЬ
  VI. ЖИВОТЪ ВѢЧЕНЪ
  VII. МЕТОДИ ЗА ЛѢКУВАНЕ И ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНИЯ ПО ТѢХЪ.
  VIII. ПРАВИЛНОТО РАЗБИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ, ОБЩЕСТВЕНИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТЪ.
  IX. НАЧИНЪ ЗА СЕБЕКОНТРОЛЪ
  X. КОЗМИЧНАТА ОБИЧЪ
  XI. НАРЯДИ
  УПѪТВАНЕ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАРЯДА I ПРѢЗЪ 1919/20 г.
  УПѪТВАНЕ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НЯРЯДЪ II.
  XII. БЕСѢДА ПО НАРЯДИТѢ

  193 downloads

  Публикуван

 4. 02. БЕСѢДИ ОБЯСНЕНИЯ И УПѪТВАНИЯ ОТЪ УЧИТЕЛЯ 1920


  Съборни  Бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя,  1920 г. Търново


  "Бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени презъ 1920 г. въ Търново", Първо издание 1920 г.,
  Второ издание, 1996 г. (по първото, стар правопис), Издателство "Бяло Братство", София., ISBN 954-8091-54-2
  Книгата за теглене PDF
  Първо издание - 1920 г.
  Второ издание - 1996 г.
  Трето издание-Благоевград
   
  Първото издание е от 1920 г., след събора.
   
  Информация за второто издание: Поредица "Търновски събори", включва беседи, обяснения и упътвания, дадени от Учителя по време на съборите в гр. Велико Търново от 1919 до 1925 г. В настоящето издание е спазен правописът и оформлението на първото издание от 1920 г., озаглавено "Бесѣди и напѫтвания, държани отъ учителя за ученицитѣ и слушателитѣ на Бѣлото Братство".
   
  Поредицата е по идея на братската група в Разград, която подпомага и със средства издаването й.
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ (по третото издание)
   
  Първи день — ЧЕТВЪРТЪКЪ
  Пѫть, истина и животъ
  Новото човѣчество
  Бесѣда за учителитѣ и майкитѣ като възпитатели
   
  Втори день — ПЕТЪКЪ
  Мѣрило за правилно разбиран
  Необходими условия за ученика
   
  Трети день —СѪБОТА
  Идване и възприемане на Духа
   
  Четвърти день — НЕДЂЛЯ
  Работа за прѣзъ годината
   
  Пети день — ПОНЕДЕЛНИК
  Работа на ученицитѣ
  Гимнастически упражнения
  Работа върху чистотата и самообладанието
   
  Шести день — ВТОРНИКЪ
  Голѣмецъ и слуга
   
  Седми день — СРЂДА
  Сутрешен наряд, 25 август

  202 downloads

  Публикуван

 5. 01.1 Мировата Любовъ и Козмичната обичъ- издание 1919г.

  "Мировата Любовъ и Козмичната Обичъ", две съборни беседи, изнесени от Учителя на Събора на Бялото Братство в Търново, 1919 г., Първо издание, 1919 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
   
  1. Мировата Любовъ, 19.08.1919 Вторник, Търново
  2. Козмичната Обичъ, 24.08.1919 Неделя, Търново

  272 downloads

  Обновен

 6. 03. "Новото човечество", издание 1921

  "Новото човечество" издание 1921
   
   
   
  1. Новото човечество, 19 август 1920 г. Търново, Съборна беседа, издание 1921 г.

  292 downloads

  Обновен

 7. 11. СБ 1925 г. "Наряди и упѫтвания", събор на Братството, 1925 г., Търново


  "Нарядъ и упѫтвания"  Събор на учениците на Бялото Братство, 1925 г., Търново


   
  "Нарядъ и упѫтвания", дадени отъ Учителя на ученицитѣ отъ Всемирното Бѣло Братство, при срѣщата имъ въ гр. Търново, прѣз лѣтото на 1925 г.,
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
  Нарядъ и упѫтвания (нѣдѣля),
  23 август 1925 г.
  Нарядъ и упѫтвания (понедѣлникъ),
  24 август 1925 г.
  Нарядъ и упѫтвания (вторникъ),
  25 август 1925 г.
  Нарядъ и упѫтвания (срѣда),
  26 август 1925 г.
  Нарядъ и упѫтвания (четвъртъкъ),
  27 август 1925 г.
  Нарядъ и упѫтвания (петъкъ),
  28 август 1925 г.
  Нарядъ и упѫтвания (сѫбота),
  29 август 1925 г.

  268 downloads

  Обновен

 8. 14. СБ 1927 г. "Пѫтьтъ на ученика", Съборни беседи, София, 1927 г.


  "Пѫтьтъ на ученика"  Съборни беседи 1927 г.


  "Пѫтьтъ на ученика", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1927 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1927 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Пѫтьтъ на ученика, 19 август 1927 г.
  Духътъ на Господа, 19 август 1927 г.
  Братя въ единомислие, 20 август 1927 г.
  Ще се прѣвърне въ радость, 21 август 1927 г.
  Обичь къмъ знанието, 21 август 1927 г.
  Пробуждане на съзнанието на ученика, 22 август 1927 г.
  Дойде гласъ, 23 август 1927 г.
  Явно говорихъ, 24 август 1927 г.
  Свещениятъ часъ, 24 август 1927 г.

  288 downloads

  Обновен

 9. 22. "Любов към Бога",Том I, Рилски беседи, 1931


  "Любов към Бога"  Том I
  Рилски беседи - 1931 г.


   
  "Любов към Бога", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1931 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1931 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Друг вариант на книгата на PDF (76.8Mb)
   
  Съдържание:
   
  1. Любов към Бога 12 юли 1931 г.
  2. Идеалът на човека 12 юли 1931 г.
  3. Симон Петър 12 юли 1931 г.
  4. Старите накити 13 юли 1931 г.
  5. Ден на доброто 14 юли 1931 г.
  6. Ден на Божията работа 16 юли 1931 г.
  7. Човекът на Новото 19 юли 1931 г.
  8. Теория и приложение 20 юли 1931 г.
  9. Отпечатъци 21 юли 1931 г.
  10. Недоказани истини 22 юли 1931 г.

  203 downloads

  Публикуван

 10. 23. "Нашето място", Том II, Рилски беседи, 1932 София


  "Нашето място"  Том II
  Рилски беседи - 1931 г.


   
  "Нашето място", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1931 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1931 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. Нашето място 30 юли 1931 г.
  2. Чистене на съзнанието 31 юли 1931 г.
  3. Обич, разумност и истинолюбие 1 август 1931 г.
  4. Ценното в малкото 2 август 1931 г.
  5. Хигиена на живота 2 август 1931 г.
  6. Съчетание, приложение и изпълнение 3 август 1931 г.
  7. Мястото на Бога 5 август 1931 г.
  8. Тези три неща 6 август 1931 г.
  9. Ден на Божието изявление 7 август 1931 г.
  10. Запечатал е 8 август 1931 г.
  11. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината 9 август 1931 г.
  12. Които чакат Господа 10 август 1931 г.

  220 downloads

  Публикуван

 11. 24. "Отиване и връщане", Съборни беседи, София, 1932 г.


  "Отиване и връщане"
  Съборни беседи 1931 г.


   
   
  "Отиване и връщане", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1931 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1932 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Сила, разумност и добро 19 август 1931 г.
  Най-високото място 20 август 1931 г.
  Отиване и връщане 21 август 1931 г.

  214 downloads

  Публикуван

 12. 26. "Бъдещото верую на човечеството", Съборни беседи, София, 1934


  "Бъдещото верую на човечеството"
  Съборни беседи 1933 г.


   
   
  "Бъдещото верую на човечеството", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1931 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1932 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Бъдещото верую на човечеството 1 септември 1933 г.
  Един удар 2 септември 1933 г.
  Великата формула 3 септември 1933 г.
  Едно звено 3 септември 1933 г.

  169 downloads

  Публикуван

 13. 28. "Часът на любовта", Съборни беседи, 1934 г


  "Часът на любовта"
  Съборни беседи 1934 г.


   
  "Часът на любовта", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1934 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1934 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Часът на Любовта 19 август 1934 г.
  И помаза 19 август 1934 г.
  Великото и малкото 20 август 1934 г.
  Дигни одъра си 21 август 1934 г.

  82 downloads

  Публикуван

 14. 29. "Царския път на душата", Рилски беседи, 1935, София


  "Царския път на душата"  Рилски беседи - 1935 г.


   
   
  "Царския път на душата", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1935 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1935 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Седемте рилски езера, 1935
   
  Радвайте се, 6.08.
  Царският път на душата, 7.08
  Млад, възрастен и стар, 9.08
  Две естества, 11.08.
  Божественият ръб, 12.08.
  Новораждане, 14.08.
  Несъвместими неща, 16.08
  Пробни страдания, 18.08.
  Ценност на нещата, 21.08.
  Проява на Любовта, 23.08.
  Сочни храни, 25.08.
   
  София, Изгрев, 1935
   
  Ще дойде отвътре, 1.09.
  С человечески езици, 1.09.
  Стари и нови разбирания, 2.09.
  Всичко е за добро, 3.09.
  Отворени книги, 4.09.
  Кристализиране на човешката душа, 6.09.

  41 downloads

  Публикуван

 15. 36. "Опорни точки на живота", Рилски беседи, 1942 г., София


  "Опорни точки на живота"
  Рилски беседи - 1942 г.


   
   
  "Божественият и човешкият свят", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1942 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1942 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Опорни точки на живота 21 юни 1942 г.
  Единното и неделимото 22 юни 1942 г.
  Възходящият път 23 юни 1942 г.
  Живите числа 25 юни 1942 г.
  Прилагане на живите числа 26 юни 1942 г.
  Новият път 27 юни 1942 г.
  Новият свят 28 юни 1942 г.
  Космичната Любов 28 юни 1942 г.
  Красота и благост 1 юли 1942г.
  Новата култура 1 юли 1942г.
  Красотата на живота 2 юли 1942г.
  Дом на блаженството 3 юли 1942г.
  Самовъзпитание 2 август 1942 г.
  Ценни добродетели 5 август 1942 г.
  Наследници на Земята 9 август 1942 г.
  Силните 12 август 1942 г.
  На зазоряване 16 август 1942 г.
  Тайната стаичка 19 август 1942 г.
  Устойчиви връзки 26 август 1942 г.
  Постоянна благодарност 28 август 1942 г.
  Любов и обич 29 август 1942 г.
  Опознаване 30 август 1942 г.
  Добрият живот 30 август 1942 г.
  Смисълът на живота 20 септември 1942 г.
  Малки възможности 20 септември 1942 г.

  201 downloads

  Публикуван

 16. 37. "Вечното благо ", Съборни беседи, София, 1944


  "Вечното благо"  Съборни беседи - 1943 г.


   
  "Вечното благо". Съборни беседи от Учителя, държани през лятото на 1943 г., Издание 1944, София, (стар правопис)
  Книгата за теглене PDF
   
  Съдържание:
   
  Вечното благо 15 август, 1943г.
  Същественото в живота 15 август, 1943г.
  Ден на Любовта 22 август, 1943г.
  Новото в живота22 август, 1943г.
  Гласът на душата 23 август, 1943г.
  Жилища на човешката душа 27 август, 1943г.
  Раждането 29 август, 1943г.
  Единствената сила 29 август, 1943г.
  Номер първи1 септември, 1943 г.
  Проявен и непроявен 3 септември, 1943 г.
  Блаженствата 5 септември 1943 г.
  Новата присадка 5 септември 1943 г.
  Възприемане и предаване 5 септември 1943 г.
  Хармония в живота 10 септември, 1943 г.
  Пътят към изток 12 септември, 1943 г.
  Извор на Любовта 12 септември, 1943 г.
  Добри плодове 15 септември, 1943 г.
  Четирите правила 3 октомври, 1943 г.
  Проявеният живот 3 октомври 1943 г.
  Сито и дармон 2 януари 1944 г.

  53 downloads

  Публикуван

 17. 30.1. "Да им дам живот", 1936, ИК "Жануа'98", 2005


  Да им дам живот  „Да им дам живот“ , Съборни беседи (1936) , Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005.
  Книгата за теглене - PDF  
   

  1. Вѣра , 19. 08. 1936 г.
  2. Вѫтрѣшната връзка на живота , 20.08.1936 г.
  3. Външна и вжтрешна любовь , 21.08.1936 г.
  4. Основната чърта на новото , 22.08.1936 г.
  5. Проникване , 23.08.1936 г
  6. Човѣшко и Божествено *, 26.08.1936 г.
  7. Проявениять и Непроявениятъ , 29.08.1936 г.
  8. Любовьта и свободата , 30.08.1936г.
  9. За Слава Божия , 20.09.1936г.
  10. Дветѣ полушария , 22.09.1936 г.
  11. До 29-ти юний** , 19.05.1935 г.
  12. Наближило е Царството Божие ***, 10.08.1930г.  
  ©ИК"Жануа'98"
  тел. 02/9 893 897
   
  компютьрен набор, коректура и предпечатна подготовка:
  Меглена Шкодрева
  Теодора Шкодрева
   

  Настоящото издание се прави по запазени в Държавен архив оригинали на беседи от Учителя. Поради липса на оригинал шеста беседа е препечатана от изданието София 1936г., което е силно редактирано. Уточненията на стенографката са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота букви или думи са поставени в квадратни скоби.  

  Бележки:  

  * Беседата "Човѣшко и Божествено", п оради липса на оригинал е препечатана от първо издание – София, 1936 г.,  

  ** Беседата "До 29-ти юний" е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпреки че е държана една годи на по-рано (1935г.), е добавена към настоящото издание, защото томчето, към което принадлежи хронологически - „Ценната дума" УС 1934-35г., е вече издадено.(бел.ред.)  

  *** Беседата „Наближило е Царство божие“ е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпре­ки, че е държана през 1930 г., е добавена към настоящото издание, тъй като томчето, към което принадлежи хронологически - „Благословенна между жените" - Рилски беседи 1930г., няма да бъде преиздадено, поради липса на ори­гинали. Беседата е дешифрирана с правопис от преди реформата през 1923 г.  

  Първо издание, София 2005

  148 downloads

  Обновен

 18. 31.1. Лѫчи на живота, 1937 г., ИК"Жануа", изд. 2004


  Лѫчи на живота


   
  "Лѫчи на живота". Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 336 с. ISBN 954-9589-78-1.
  Книгата за теглене - PDF
   
  1. Първиятъ лѫчъ на топлината, 18.07.1937, 5ч.
  2. Божието слово е опитано, 19.07.1937
  3. Ценности и възможности, 21.07.1937
  4. Стани, 23.07.1937
  5. Основнитѣ тонове, 25.07.1937, 5ч
  6. Правилна обхода, 25.07.1937
  7. Реалното и идеалното, 28.07.1937
  8. Планини и долини, 30.07.1937
  9. Червенъ и свѣтълъ, 01.08.1937, 5ч.
  10. Разбиране и съзнание, 01.08.1937, 10ч.
  11. Нашето предназначение, 04.08.1937
  12. Мѣдъ да потече, 06.08.1937
  13. Качества на умъть, сърдцето и тѣлото, 08.08.1937, 5ч.
  14. Дветѣ състезания, 08.08.1937, 10ч.
  15. Пѫтьтъ и възможноститѣ, 11.08.1937, 5ч.
  16. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, 11.08.1937, 10ч.
  17. Четиритѣ правила, 13.08.1937.
  18. Да познаватъ, 15.08.1937
  19. Свободно даване, 22.08.1937, 5ч.
  20. Четиритѣ отношения, 22.08.1937, 10ч.
  21. Тритѣ ухания, 23.08.1937
  22. Пѫть за освобождение, 24.08.1937
  23. Вѫтрешна обхода, 29.08.1937
  24. Вѣчно подмладяване, 22.09.1937
   
  Книгата съдържа 24 съборни беседи, държани от Учителя през 1937г. по време на събора на Бялото братство при Седемте езера - Рила планина.
   
  “Причина за страданията е самия човек. Те нямат нищо общо със сърцето. Без сърце живот не може да съществува. Животът минава през сърцето. …Не си причинявайте сами болки.Не оплитайте сърцата си с със сърцата на другите хора. Не се влюбвайте! Любете без да се влюбвате. Погрешката на съвременните хора се заключава в това, че още със слизането си на земята, те залагат сърцата си. Сърцето е капитал, който за нищо в света не трябва да се залага. Казано е в Писанието: “Сине мой, дай ми сърцето си!” Единственият, Който има право на нашето сърце, това е Бог.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Лѫчи на живота. Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 336 с. ISBN 954-9589-78-1.
   
  Бележки от книгата:
  Наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
  Настоящото издание се прави по запазени въ Държавенъ архивъ оригинали на беседи отъ Учителя, държани при Седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. Нѣкои отъ заглавията на беседитѣ се различаватъ отъ първото издание подъ редакцията на Паша Теодорова. Читателятъ може да се ориентира по датитѣ на беседитѣ, които съвпадат въ дветѣ издания. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.

  37 downloads

  Публикуван

 19. 33.1 Езикътъ на Любовьта 1939 г., ИК"Жануа", София, 2003 Започната от Ани, яну 30 2016 07:26


  Езикътъ на Любовьта


   
  "Езикътъ на любовьта" Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 320 с. ISBN 954-9589-74-9.
  Книгата за теглене - PDF
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. Силата на любовта, 12.07.1939, 5ч.
  2. Отличителни качества на мисъльта, 12.07.1939, 14ч
  3. Реалното въ живота, 16.07.1939, 5ч.
  4. Четири основни правила на хигиената, 19.07.1939, 5ч
  5. Съ вѣра безъ смущение, 21.07.1939, 5ч
  6. Презъ вратата на Любовьта, 23.07.1939, 5ч
  7. Любовь и почитание, 23.07.1939, 10ч
  8. Той е!, 26.07.1939, 5ч.
  9. Разумность, 30.07.1939, 5ч.
  10. Запазване и спечелване, 30.07.1939, 10ч.
  11. Уменъ, добъръ и силенъ, 02.08.1939, 5ч.
  12. Търпение, 04.08.1939,5ч.
  13. Свѣтлина, топлина и сила, 06.08.1939, 5ч.
  14. Постоянното въ живота, 06.08.1939, 10ч.
  15. Първиятъ плодъ на Духа, 09.08.1939, 5ч.
  16. Господарь и слуга, 11.08.1939, 5ч.
  17. Опознаване, 12.08.1939, 5ч.
  18. Вѣчниятъ животъ, 13.08.1939, 5ч.
  19. Гласътъ на Любовьта, 13.08.1939, 10ч.
  20. Разнообразието въ живота, 14.08.1939, 5ч.
  21. На своето мѣсто, 15.08.1939, 5ч.
  22. Възможноститѣ на Любовьта, 16.08.1939, 5ч.
  23. Не дири своето си, 17.08.1939, 5ч.
  24. Новиятъ законъ, 18.08.1939, 5ч.
  25. Новораждане, 19.08.1939, 5ч.
  26. Относителни и абсолютни разбирания, 20.08.1939, 5ч.
  27. Малката молитва, 21.08.1939, 5ч.
  28. Царь и служитель, 22.08.1939,5ч.
  29. Тритѣ нѣща, 26.08.1939, 5ч.
  30. Запалката на свещения огънь, 27.08.1939, 5ч.
  31. Еднообразие и разнообразие, 27.08.1939, 10ч.
  32. Нито билзо, нито далече, 22.09.1939, 5ч.
   
  Книгата съдържа 32 съборни беседи, държани от Учителя през 1939г. по време на събора на Бялото братство при Седемте езера - Рила планина.
   
  “Под думата молитва разбирам следующето: тя е дишането на душата. Колкото повече човек се моли, колкото повече отправя ума си към Бога като се моли, той диша. …За да се молиш, не сядай пред Бога с роптание. Но като се приближиш да се молиш, да усещаш една радост.”
   
  * [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Езикътъ на любовьта. Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 320 с. ISBN 954-9589-74-9.
  [Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Езикът на Любовта. Рилски беседи (1939). София, 1939.
  Бележки от книгата:
  Наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
  Настоящото издание се прави по запазени въ Държавенъ архивъ оригинали на беседи отъ Учителя, държани при Седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. Нѣкои отъ заглавията на беседитѣ се различаватъ отъ първото издание подъ редакцията на Паша Теодорова. Читателятъ може да се ориентира по датитѣ на беседитѣ, които съвпадат въ дветѣ издания. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.

  64 downloads

  Обновен

 20. 04. Бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени презъ 1921 г. въ Търново


  Бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя,
  дадени презъ 1921 г. въ Търново


   
   
  "Бесѣди, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ отъ Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново прѣзъ лѣтото на 1921 г. въ Търново", Пѫрво издание 1921 г., Книгата съдържа бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени на Събора прѣзъ лѣтото на 1921 г. въ гр. Търново, 19-25 августъ.
  Книгата за теглене на PDF
   
   
   
   

  Съдържание:


   
  Петъкъ, Преображение, 19 августъ
  Гимнастически упражнения
  Възпитание на човѣшката воля
  Пробуждане на колективното съзнание
   
  Сѫбота, 20 августъ
  Кратки обяснения върху гимнастическитѣ упражнения и бѣлѣжки по други въпроси
  Законътъ на съвършенството
   
  Недѣля, 21 августъ
  Правилни методи за разбиране
  Общи упражнения
  Четиритѣ съвѣта
  Опрѣдѣляне работата на четиритѣ съвѣта
   
  Понедѣлникъ, 22 августъ
  Размишления
  Правилниятъ развой на човѣшкитѣ енергии
  Правилно употрѣбление на ума, сърдцето и волята въ живота
  Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевнитѣ сили
   
  Вторникъ, 23 августъ
  Размишления
  Въ Горницата
  Отговори на зададени въпроси
   
  Срѣда, 24 августъ
  Размишления
  Упражнения
  Законътъ на самопожертвуването
   
  Четвъртъкъ, 25 августъ
  Размишления
  Разумно служене

  1111 downloads

  Обновен

×