Jump to content

Младежки Окултен клас

26 files

 1. 06.1 Лекции на младежкия окултен клас - IV година, т.2, лекции: 10,11,12,13 и 14 (1924 г. - 1925 г.)


  Младежки окултен клас - 4 година
   
  Лекции на младежкия окултен клас - 2-ри том


   
  "Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.",. 31 лекции на Младежкия окултен клас, държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки),. Издание на просветния комитет, София, 1927-1928 г. Изданието е в 5 книжки, според каталога на Елена Андреева. В предложеният за теглене PDF, са обединени всичките беседи от тази година.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание
   
  II том, издание 1927 г.
   
  10. Божественото буталце, 21.12.1924
  11. Закон за внушение и закон за равновесие, 28.12.1924
  12. Направление на енергиите, 4.01.1925
  13. Квадратура на кръга, 11.01.1925
  14. Двете възможности, 18.01.1925

  729 downloads

  Обновен

 2. 06.2 Лекции на младежкия окултен клас - IV година, т.2, лекции: 15,16,17 (1924 г. - 1925 г.)


  Младежки окултен клас - 4 година
   
  Лекции на младежкия окултен клас - 2-ри том


   
   
  "Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.",. 31 лекции на Младежкия окултен клас, държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки),. Издание на просветния комитет, София, 1927-1928 г. Изданието е в 5 книжки, според каталога на Елена Андреева. В предложеният за теглене PDF, са обединени всичките беседи от тази година.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание
   
  II том, издание 1928 г.
   
  15. Изпититѣ на ученика. Житното зърно, 25.01.1925
  16. Чуднитѣ предположения, 1.02.1925
  17. Новото възпитание и самовъзпитание, 8.02.1925
   
  Забележка: На корицата на книгата е написано III година. Но според каталога и описанието в края на брошурата за МОК - 5-ти том, тези беседи се водят към т.2

  446 downloads

  Обновен

 3. 06.3 Лекции на младежкия окултен клас - IV година, т.3, лекции:18,19,20 (1924 г. - 1925 г.)

  Младежки окултен клас - 4 година
   
  Лекции на младежкия окултен клас - 3-ти том
   
   
  "Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.",. 31 лекции на Младежкия окултен клас, държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки),. Издание на просветния комитет, София, 1927-1928 г. Изданието е в 5 книжки, според каталога на Елена Андреева. В предложеният за теглене PDF, са обединени всичките беседи от тази година.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание
   
  III том, издание 1928 г.
   
  18. Високитѣ места и чистиятъ въздухъ, 15.02.1925
  19. Най-важното, 22.02.1925
  20. Честностьта, 1.03.1925

  340 downloads

  Обновен

 4. 06.4 Лекции на младежкия окултен клас - IV година, т.3, лекции: 21, 22, 23 (1924 г. - 1925 г.)


  Младежки окултен клас - 4 година
   
  Лекции на младежкия окултен клас - 3-ти том


   
   
   
  "Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.",. 31 лекции на Младежкия окултен клас, държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки),. Издание на просветния комитет, София, 1927-1928 г. Изданието е в 5 книжки, според каталога на Елена Андреева. В предложеният за теглене PDF, са обединени всичките беседи от тази година.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание
   
  III том, издание 1928 г.
   
  21. Равностранниятъ триѫгълникъ, 8.03.1925
  22. Вдлъбната и изпѫкнала леща, 15.03.1925
  23. Слънчевитѣ трансформатори, 29.03.1925

  315 downloads

  Обновен

 5. 06.5 Лекции на младежкия окултен клас - IV година, т.4, лекции: 24,25,26,27 (1924 г. - 1925 г.)

  Младежки окултен клас - 4 година
   
  Лекции на младежкия окултен клас - 4-ти том
   
   
  "Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.",. 31 лекции на Младежкия окултен клас, държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки),. Издание на просветния комитет, София, 1927-1928 г. Изданието е в 5 книжки, според каталога на Елена Андреева. В предложеният за теглене PDF, са обединени всичките беседи от тази година.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание
   
  IV том, издание 1928 г.
   
  24. Законътъ на внушението, 5.04.1925
  25. Влияние на вѫтрѣшната свѣтлина, 12.04.1925
  26. Успореднитѣ пѫтища, 14.06.1925
  27. Проявленията на ума, 21.06.1925

  337 downloads

  Обновен

 6. 06.6 Лекции на младежкия окултен клас - IV година, т.5, лекции:28,29,30,31 (1924 г. - 1925 г.)


  Младежки окултен клас - 4 година


   

  Лекции на младежкия окултен клас - 5-ти том


   
  "Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.",. 31 лекции на Младежкия окултен клас, държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки),. Издание на просветния комитет, София, 1927-1928 г. Изданието е в 5 книжки, според каталога на Елена Андреева. В предложеният за теглене PDF, са обединени всичките беседи от тази година.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание
   
  V том, издание 1928 г.
   
  28. Смѣна на състоянията, 28.06.1925
  29. Прѣходни състояния на съзнанието, 5.07.1925
  30. Учтивиятъ човѣкъ, 19.07.1925
  31. Свободни движения, 26.07.1925

  177 downloads

  Обновен

 7. Разумният живот

  1 лекция на Младежкия окултен клас 3 година, държана от Учителя на 21.Х.1923 г. в гр. София
   
  http://petardanov.co...азумният-живот/

  119 downloads

  Обновен

 8. 01. МОК,1-ва година, т.I и II, "Двата пътя" и "Противоречия в живота". (1922 г.)


  "Двата пътя", т.I  "Противоречия в живота", т.II


   
  "Двата пътя", лекции от Учителя на младежкия окултен клас, година I - 1922 г., том 1. Първо издание, София, 1934 г., по стенографски записки. В същата книга са добавени и лекциите от том 2, "Противоречията в в живота". Второ издание, 1993 г. Трето издание, 1993 г.
  Книгата за теглене на PDF (1934)
  (Втори вариант на файла за теглене)
   
  Съдържание
   
  "Двата пътя", т.I
   
  1. Двата пътя, 24.02.1922
  2. Страх и безстрашие, 1.03.1922
  3. Сила на волята, 8.03.1922
  4. Качества и проявление на волята, 15.03.1922
  5. Стар и нов живот, 29.03.1922
  6. Двете посоки, 5.04.1922
  7. Закон на движенията, 12.04.1922
  8. Разбор на думи, 19.04.1922
  9. Закон на кармата, 26.04.1922
  10. Красотата в природата, 3.05.1922
  11. Закон за енергиите, 10.05.1922
  12. Методи за чистене, 17.05.1922
   
  "Противоречия в живота", т.II
   
  "Противоречията в в живота"., лекции от Учителя пред младежкия окултен клас, година I - 1922 г., том 2. Първо издание, София, 1934 г., по стенографски записки. Второ издание, 1993 г. Трето издание, 1993 г.
  Книгата за теглене на PDF (1934)
   
  13. Противоречия в живота, 24.05.1922
  14. Връзки на знанието, 31.05.1922
  15. Мисъл, чувство и действие, 7.06.1922
  16. Изисквания от ученика, 14.06.1922
  17. Скъпоценните камъни, 21.06.1922
  18. Прояви на съзнанието, 28.06.1922
  19. Положителни и отрицателни сили, 5.07.1922
  20. Възможности, 26.07.1922
  21. Деятелност на сърцето, 2.08.1922

  83 downloads

  Публикуван

 9. 02. МОК,1-ва година, т.II, "Противоречия в живота". (1922 г.)


  "Противоречия в живота", т.II


   
   
  "Противоречията в в живота"., лекции от Учителя пред младежкия окултен клас, година I - 1922 г., том 2. Първо издание, София, 1934 г., по стенографски записки. Второ издание, 1993 г. Трето издание, 1993 г.
  Книгата за теглене на PDF (1934)
   
  13. Противоречия в живота, 24.05.1922
  14. Връзки на знанието, 31.05.1922
  15. Мисъл, чувство и действие, 7.06.1922
  16. Изисквания от ученика, 14.06.1922
  17. Скъпоценните камъни, 21.06.1922
  18. Прояви на съзнанието, 28.06.1922
  19. Положителни и отрицателни сили, 5.07.1922
  20. Възможности, 26.07.1922
  21. Деятелност на сърцето, 2.08.1922

  129 downloads

  Публикуван

 10. 03. МОК, 2-ра година, т.I, "Допирните точки в природата", (1922 г. - 1923 г.)


  МОК, 2-ра година  "Допирните точки в природата", т. I


   
   
  "Допирни точки в природата", лекции от Учителя на младежкия окултен клас, година II - 1922-23 г., том 1. Първо издание, София, 1935 г., по стенографски записки. Второ издание, 1994 г.
  Книгата за теглене на PDF (1935)
   
  Съдържание на беседите от томчето
   
   
  1. Допирните точки в природата
  държана на 4 октомври 1922 г., София
  2. Отличителни качества на волята
  държана на 11 октомври 1922 г., София
  3. Психическо наблюдение
  държана на 18 октомври 1922 г., София
  4. Отличителните черти на живота
  държана на 25 октомври, 1922 г. София
  5. Нагласяване на силите
  държана на 1 ноември 1922 г., София
  6. Хармонизиране на енергиите
  държана на 8 ноември 1922 г., София
  7. Предназначение на дихателната система
  държана на 22 ноември 1922 г., София
  8. Единство на съзнанието
  държана на 29 ноември 1922 г., София
  9. Закон за съотношения
  държана на 13 декември 1922 г., София
  10. Самоопределение
  държана на 20 декември 1922 г., София
  11. Признаци на проявеното човешко съзнание
  държана на 27 декември 1922 г., София
  12. Прояви на съзнанието
  държана на 3 януари 1923 г., София
  13. Окултна страна на живота
  държана на 10 януари 1923 г., София
  14. Установени мерки
  държана на 17 януари, 1923 г. София
  15. Гордост и тщеславие
  държана на 24 януари 1923 г., София

  82 downloads

  Публикуван

 11. 05. Лекции на Младежкия окултен клас - III година, "Разумният живот", (1923 г. - 1924 г.)


  МОК, 3-та година,
   
  "Лекции на Младежкия окултен клас - III година"


   
   
  "Лекции на младежкия окултен клас от Учителя. Година III". (1923–1924). Първо издание на Просветния комитет, София, 1927 г. Изданието е в 5 книжки, според каталога на Елена Андреева. В предложеният за теглене PDF, са обединени всичките беседи от тази година.
  Книгата за теглене на PDF
   
   
   
   

  Съдържание Разумният живот, 21 октомври 1923 г.
  Живите точки в природата, 28 октомври 1923 г.
  Основа на знанието, 4 ноември 1923 г.
  Задачи на истинската наука, 4 ноември 1923 г.
  Превръщане на цветовете, 11 ноември 1923 г.
  Гняв и страх,18 ноември 1923 г.
  Твърдост, смелост, изпълнителност, 25 ноември 1923 г.
  Пътят на ученика. Основната идея, 2 декември 1923 г.
  Езикът на природата, 16 декември 1923 г.
  Упътвания и образи , 23 декември 1923 г.
  Единицата и вечността, 30 декември 1923 г.
  Отношения между проявите в природата, 6 януари 1924 г.
  Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, 13 януари 1924 г.
  Придобивки на съзнанието, 20 януари 1924 г.
  Трансформиране на енергиите , 27 януари 1924 г.
  Елементи в геометрията , 3 февруари 1924 г.
  Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието, 10 февруари 1924 г.
  Морални чувства. 17 февруари 1924 г.
  Моралният тип, 24 февруари 1924 г.
  Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите, 2 март 1924 г.
  За свободата, 9 март 1924 г.
  Движение на енергиите. Закон за поляризиране, 16 март 1924 г.
  Мощните сили на разумната воля, 23 март 1924 г.
  Добрите навици. Разумното сърце, 30 март 1924 г.
  Добрата страна на страданията. Чистотата, 6 април 1924 г.
  Търпение, 13 април 1924 г.
  Предаване на мислите. Музикалност, 20 април 1924 г.
  Съграждане на доброто, 27 април 1924 г.
  Психически наслоявания. Закон за примирение, 4 май 1924 г.
  Млади и стари, 11 май 1924 г.
  Противоречията като необходимост при всяко растене, 18 май 1924 г.
  Малките придобивки в живота, 25 май 1924 г.

  59 downloads

  Публикуван

 12. 06.7. Новитѣ схващания на ученика - Година IV (1924–1925 г.). Първо издание. София, ИК „Жануа-98“, 2005


  Новитѣ схващания на ученика


   
   
  "Новитѣ схващания на ученика". Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. Година IV (1924–1925 г.). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 384 с. ISBN 954-9589-87-0.
  Книгата за теглене - PDF
  Новитѣ схващания на ученика
  19 октомври 1924 г. [опис]
  Природа и геометрия
  26 октомври 1924 г. [опис]
  Възпитателната сила на страданието
  2 ноември 1924 г. [опис]
  Условия, лежащи в триѫгълника
  9 ноември 1924 г. [опис]
  Каква роль играят противорѣчията в живота. Влияние на планетитѣ
  16 ноември 1924 г. [опис]
  Свѣтлина и знание. Музика
  23 ноември 1924 г. [опис]
  Съсредоточение
  30 ноември 1924 г. [опис]
  Великата погрѣшка
  7 декември 1924 г. [опис]
  Що е единица. Числа и дѣйствия
  14 декември 1924 г. [опис]
  Божественото буталце
  21 декември 1924 г. [опис]
  Законътъ на внушението. Законъ за равновѣсието
  28 декември 1924 г. [опис]
  Насока и направление на енергията
  4 януари 1925 г. [опис]
  Квадратурата на крѫга
  11 януари 1925 г. [опис]
  Възможното у Бога, възможното у човѣка. Двѣтѣ възможности
  18 януари 1925 г. [опис]
  Изпититѣ на ученика. Житното зърно
  25 януари 1925 г. [опис]
  Чуднитѣ прѣдположения
  1 февруари 1925 г. [опис]
  Новото възпитание и самовъзпитание
  8 февруари 1925 г. [опис]
  Високитѣ места и чистиятъ въздухъ
  15 февруари 1925 г. [опис]
  Най-важното
  22 февруари 1925 г. [опис]
  Честностьта
  1 март 1925 г. [опис]
  Равностранниятъ триѫгълникъ
  8 март 1925 г. [опис]
  Вдлъбната и изпѫкнала лещи
  15 март 1925 г. [опис]
  Слънчевитѣ трансформатори
  29 март 1925 г. [опис]
  Законътъ на внушението
  5 април 1925 г. [опис]
  Влияние на вѫтрѣшната свѣтлина
  12 април 1925 г. [опис]
  Успореднитѣ пѫтища
  14 април 1925 г. [опис]
  Проявленията на ума
  21 юни 1925 г. [опис]
  Смѣна на състоянията
  28 юни 1925 г. [опис]
  Прѣходни състояния на съзнанието
  5 юли 1925 г. [опис]
  Учтивиятъ човѣкъ
  19 юли 1925 г. [опис]
  Свободни движения
  26 юли 1925 г. [опис]

  В книгата са представени 31 беседи на Учителят Беинса Дуно, държани в края на 1924 и 1925 година. Част от беседите се публикуват за първи път по оригинали от Държавен архив. Останалите са препечатани от издадени през 1928 брошури. Автентичността на текста е запазена.
   
  “Онези хора, у които дихателната система е слабо развита, за засилването й могат да употребят следния метод: слабо разтриване костта зад ушите, за да се усили живота. Това място е свързано с издържливостта на организма. Там има един център, наречен любов към живота.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Новитѣ схващания на ученика. Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. Година IV (1924–1925 г.). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 384 с. ISBN 954-9589-87-0.
  Бележки от книгата:
  Компютъренъ наборъ от 5 до 183 стр.: Иванка Софронова
  Компютъренъ наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева
  Бележки от книгата:
  Настоящето издание се прави по запазени въ Държавенъ архивъ оригинали на беседи от Учителя. От 15 до 31 беседа, поради липса на оригиналъ, сѫ препечатани от изданието на просветния комитет „Лекции на МОК“, София 1927–8 г., което е слабо редактирано. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени в квадратни скоби.

  103 downloads

  Обновен

 13. 07. "Лекции на младежкия окултен клас". MOK - 5-та година, т.1 (1925 г.)


  Лекции на младежкия окултен клас


   
   
  "Лекции на младежкия окултен клас", 1 - 3 лекции на Младежкия окултен клас, 5-та година, т.I, (1925 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание - София, 1929 г. Второ издание - 1996 г. Второто издание е със заглавие "Време и сила". (по стенографски записки)
  Книгата за теглене на PDF (Първо издание, 1929 г.)
   
  Съдържание на томчето:
   
  1. Време и сила, 15.11.1925
  2. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, 22.11.1925
  3. Трите състояния: S, R, T, 29.11.1925

  33 downloads

  Публикуван

 14. 08. "Влияние на светлината и на тъмнината". МОК-5-та година, т.2 (1925 - 26 г.)


  Влияние на светлината и на тъмнината


   
  "Влияние на светлината и на тъмнината", 4 - 18 лекции на Младежкия окултен клас, държани от Учителя П.Дънов. 5-та година, т.II, (1925 - 26 г.). Първо издание - София, 1937 г. Второ издание - 1996 г. (по стенографски записки)
  Книгата за теглене на PDF (Първо издание, 1937 г.)
   
  Съдържание на томчето:
   
  4. Влияние на светлината и на тъмнината, 6.12.1925
  5. Символи в Природата, 13.12.1925
  6. Приложение на символите, 20.12.1925
  7. Пълнене и празнене, 27.12.1925
  8. Десет думи, 3.01.1926
  9. Действие и противодействие, 10.01.1926
  10. Изваждане, 17.01.1926
  11. Гласни и съгласни букви, 24.01.1925
  12. Математически задачи, 31.01.1926
  13. Реални величини, 7.02.1926
  14. Микроскопически добрини, 14.02.1926
  15. Изразително лице, 21.02.1926
  16. Страдание, търпение, опитност и знание, 28.02.1926
  17. Духовна мекота, 7.03.1926
  18. Форми на съзнанието, 14.03.1926

  46 downloads

  Публикуван

 15. 09. "Жива реч". МОК- 5-та година, т.3, (1926 г.)


  Жива реч


   
  "Жива реч", 19-32 лекции на Младежкия окултен клас, държани от Учителя П.Дънов. 5-та година, т.III, (1926 г.). Първо издание - София, 1937 г. Второ издание - 1996 г. (по стенографски записки)
  Книгата за теглене на PDF (Първо издание, 1937 г.)
   
  Съдържание на томчето:
   
  19. Жива реч, 21.03.1926
  20. Добро и свобода, 28.03.1926
  21. Групиране на сили, 4.04.1926
  22. Малкото съпротивление, 11.04.1926
  23. Качества на здравия човек, 18.04.1926
  24. Работа в съзнанието, 25.04.1926
  25. Влияние на цветовете, 2.05.1926
  26. Място на добродетелите, 9.05.1926
  27. Здраво мислене, 16.05.1926
  28. Склонности и разнообразие, 23.05.1926
  29. Окултни познания, 30.05.1926
  30. Музикално упражнение, 6.06.1926
  31. Произход на страданията, 13.06.1926
  32. Нови типове, 27.06.1926

  57 downloads

  Публикуван

 16. 10. "Посока на растене". МОК- 6-та година, т.1 (1926-27 г.)


  Посока на растене


   
  "Посока на растене", 1- 19 лекции на Младежкия окултен клас, т.I (1926-27 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание, София, 1938 г. Второ издание, 1996 г.
  Книгата за теглене на PDF (1938)
   
  Забележка: В каталога на Елена Андреева 1996г, годината на първото издание на т.1, "Посока на растене" е отбелязана като 1939 г.
   
  Съдържание на томчето:
   
  1. Посока на растене, 26.09.1926
  2. Облагородяване на сърцето, 3.10.1926
  3. Внушение, 10.10.1926
  4. Любов и Вяра, 17.10.1926
  5. Ранните лъчи, 21.10.1926
  6. Път към свобода, 31.10.1926
  7. Придобиване на търпение, 7.11.1926
  8. Поглед и движение, 14.11.1926
  9. Освобождаване, 21.11.1926
  10. Различаване, 28.11.1926
  11. Пулс, 5.12.1926
  12. Малките мъчнотии, 12.12.1926
  13. Благоприятният час, 19.12.1926
  14. Живот, сила и интелигентност, 26.12.1926
  15. Малката мисия, 2.01.1927
  16. Представа за трите свята, 9.01.1927
  17. Справяне с мъчнотиите, 23.01.1927
  18. Неизвестни величини, 30.01.1927
  19. Меки и твърди вещества, 6.02.1927

  37 downloads

  Публикуван

 17. 11. „Светото място“. МОК 6-та година, т.2 (1927 г.)


  Светото място


   
  „Светото място“, 20-37 лекции на Младежкия окултен клас, т.II (1927 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание, София, 1939 г. Второ издание, 1996 г.
  Книгата за теглене на PDF (1939)
   
  Съдържание на томчето:
   
  20. Светото място, 13.02.1927
  21. Трите зрънца, 20.02.1927
  22. Здрави връзки, 27.02.1927
  23. Възпитание и самовъзпитание, 6.03.1927
  24. Реализиране на желанията, 13.03.1927
  25. Двете страни, 20.03.1927
  26. Планетни влияния, 27.03.1927
  27. Скрити сили, 3.04.1927
  28. Образи на реалността, 10.04.1927
  29. Справяне, 17.04.1927
  30. Хигиенични правила, 24.04.1927
  31. Координиране на силите, 8.05.1927
  32. Светлият кръг, 15.05.1927
  33. Седмият кръг на живота, 22.06.1927
  34. Хармонични положения, 29.06.1927
  35. Трениране, 5.07.1927
  36. Типове и образи, 12.07.1927
  37. Три посоки, 19.07.1927

  29 downloads

  Публикуван

 18. 12. „Божествената мисъл“. МОК 7-ма година, (1927-28 г.)


  Младежки окултен клас - 7 година  Божествената мисъл


   
  „Божествената мисъл“, 1 - 30 лекции на Младежкия окултен клас, 7-та година, (1927-28 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание, София, 1942 г. Второ издание, 1993 г.
  Книгата за теглене на PDF (1942)
   
  Съдържание на томчето:
   
  1. Божествената мисъл, 4.09.1927
  2. Великите хора, 11.09.1927
  3. Качества и линии на красотата, 18.09.1927
  4. Линиите на ума и сърцето, 25.09.1927
  5. Значение на линиите, 16.10.1927
  6. Научни изследвания, 23.10.1927
  7. Съответствие на величините, 30.10.1927
  8. Психически анализ, 6.11.1927
  9. Целесъобразни среди, 13.11.1927
  10. Скритите сили, 20.11.1927
  11. Мерки в живота, 27.11.1027
  12. Лъч на пробуждане, 4.12.1927
  13. Химия и алхимия, 11.12.1927
  14. Естествена среда, 18.12.1927
  15. Човешки и природни енергии, 25.12.1927
  16. Реалното в човека, 1.11.1928
  17. Разумно ограничение, 8.01.1928
  18. Творец на съдбата си, 15.01.1928
  19. Животът във формите, 22.01.1928
  20. По пътя на Природата, 25.03.1928
  21. Практически правила, 1.04.1928
  22. Будният ден, 20.04.1928
  23. Смирението, 27.04.1928
  24. Двете посоки, 4.05.1928
  25. Методи за хранене, 11.05.1928
  26. Растене и развитие, 18.05.1928
  27. Правилно дъвчене, 25.05.1928
  28. Втичане и изтичане, 1.06.1928
  29. Тънкият конец и дебелото въже, 8.06.1928
  30. Търпение и безстрашие, 15.06.1928

  214 downloads

  Публикуван

 19. 13.1. Божественитѣ условия. Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). София, 2006


  Божественитѣ условия


  "Божественитѣ условия". Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2006. 352 с.ISBN 954-9589-97-8. ISBN 978-954-9589-90-9.
  Книгата за теглене - PDF

  Божественитѣ условия, 9 октомври 1927 г.
  Основна идея, 22 юни 1928 г.
  Закони на красотата, 29 юли 1928 г.
  Дейность и почивка, 24 август 1928 г.
  Гордость и ревность, 31 август 1928 г.
  Мъртвата точка, 7 септември 1928 г.
  Външни и вѫтрешни влияния, 14 септември 1928 г.
  Всичко е възможно, 21 септември 1928 г.
  Правилна обхода къмъ себе си и къмъ природата, 28 септември 1928 г.
  Творческата линия на битието, 5 октомври 1928 г.
  Методъ за реализиране на желанията, 12 октомври 1928 г.
  Методи на природата за събуждане на дарбитѣ, 19 октомври 1928 г.
  Единиятъ. Основната идея на живота, 26 октомври 1928 г.
  Най-високото мѣсто. Законъ на икономията въ природата, 2 ноември 1928 г.
  Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“, 9 ноември 1928 г.
  Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение), 23 ноември 1928 г.
  Деятелность и замисълъ на природата, 30 ноември 1928 г.
  Хигиена на живота, 7 декември 1928 г.
  Учение и прилагане. Господарь и слуга, 14 декември 1928 г.
  Методи за наблюдения. Обикновени и научни, 21 декември 1928 г.
  Тритѣ неизвестни. Пречупване на лѫчите, свѣтлината, 28 декември 1928 г.
  Наблюдение и интуиция, 18 януари 1929 г.
  Смѣна на енергията, 25 януари 1929 г.
  Смяна на състоянията, 1 февруари 1929 г.
  Магическата пръчица, 8 февруари 1929 г.
  Замисълъ на природата, 15 февруари 1929 г.
  Силитѣ на противодействието и законътъ на съпротивлението, 22 февруари 1929 г.
  Наука и знание, 1 март 1929 г.

  Книгата е том първи на осма година от Специалния (младежки) клас. Съдържа 28 беседи от периода октомври 1927г. – март 1929г. Беседите са първо издание по оригинал.

  229 downloads

  Публикуван

 20. 13. „Божественитѣ условия“. МОК 8-ма година, т.1 (1928-29 г.)

  Божественитѣ условия
  „Божественитѣ условия“, 1 - 28 лекции на Младежкия окултен клас, 8-та година, т.I, (1928-29 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание, София, 1942 г. Второ издание, 1992 г.
  Книгата за теглене на PDF (1942)

  Божественитѣ условия, 9 октомври 1927 г.
  Основна идея, 22 юни 1928 г.
  Закони на красотата, 29 юли 1928 г.
  Дейность и почивка, 24 август 1928 г.
  Гордость и ревность, 31 август 1928 г.
  Мъртвата точка, 7 септември 1928 г.
  Външни и вѫтрешни влияния, 14 септември 1928 г.
  Възможни нѣща, 21 септември 1928 г.
  Обхода къмъ себе си и къмъ природата, 28 септември 1928 г.
  Творческата линия, 5 октомври 1928 г.
  Законъ за постижение, 12 октомври 1928 г.
  Развиване на дарбитѣ, 19 октомври 1928 г.
  Единиятъ, 26 октомври 1928 г.
  Най-високото мѣсто, 2 ноември 1928 г.
  Главниятъ факторъ, 9 ноември 1928 г.
  Не противи се на злото, 23 ноември 1928 г.
  Дейность и замисълъ на природата, 30 ноември 1928 г.
  Хигиена на живота, 7 декември 1928 г.
  Учение и прилагане. Господарь и слуга, 14 декември 1928 г.
  Методи за наблюдения. Обикновени и научни, 21 декември 1928 г.
  Пречупване на свѣтлината, 28 декември 1928 г.
  Наблюдение и интуиция, 18 януари 1929 г.
  Смѣна на енергиитѣ, 25 януари 1929 г.
  Значение на смѣнитѣ, 1 февруари 1929 г.
  Магическата пръчица, 8 февруари 1929 г.
  Силата на движенията, 15 февруари 1929 г.
  Законъ за действие и противодействие, 22 февруари 1929 г.
  Наука и знание, 1 март 1929 г.

  113 downloads

  Обновен

 21. 14. „Отворени форми“. МОК 8-ма година, т.2 (1928-29 г.),


  Отворени форми


   
   
  „Отворени форми“, 26-42 лекции на Младежкия окултен клас, 8-та година, т.II, (1928-29 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание, София, 1943 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
   
  1. Отворени форми, 8.03.1929
  2. Периодичност в живота, 15.03.1929
  3. Азбуката на Природата, 5.04.1929
  4. Истинска опора, 12.04.1929
  5. Живите линии на съзнанието, 19.04.1929
  6. Преводи в Природата, 26.04.1929
  7. Външни и вътрешни методи, 3.05.1929
  8. Добрата дума, 10.05.1929
  9. Единство в живота, 17.05.1929
  10. Закон на доволството, 31.05.1929
  11. Естественото състояние, 6.06.1929
  12. Лесно и мъчнопостижими неща, 14.06.1929
  13. Светът на ограниченията, 28.06.1929
  14. Обикновено и божествено съзнание, 5.07.1929
  15. Специфичната светлина и топлина, 12.07.1929
  16. Верният образ, 26.07.1929
  17. Мълчание и говор, 2.08.1929
  18. Абсолютна и относителна реалност, 9.08.1929
  19. На планината, 16.08.1929

  61 downloads

  Публикуван

 22. 15. „Служене, почит и обич“. МОК 9-та година, т.1 (1929 г. - 1930 г.)


  Служене, почит и обич


   
  „Служене, почит и обич“, 1-24 лекции на Младежкия окултен клас, 9-та година, т.I, (1929 г. - 1930 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание, София, 1940 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
   
  1. Служене, почит и обич, 30.08.1929
  2. Смяна на състоянията, 6.09.1929
  3. Отношения към Природата, 13.09.1929
  4. Удължени и скъсени линии, 20.09.1929
  5. Три идеи, 27.09.1929
  6. Органично злато, 4.10.1929
  7. Права и крива линия, 11.10.1929
  8. Съпоставяне на нещата, 18.10.1929
  9. Здраве, богатство и учение, 25.10.1929
  10. Външни и вътрешни условия, 15.11.1929
  11. Природни гами, 22.11.1929
  12. Природна философия, 29.11.1929
  13. Психологически разбор на явленията, 6.12.1929
  14. Смени в Природата, 13.12.1929
  15. Изпълнение и отлагане, 20.12.1929
  16. Собственик и наемател, 27.12.1929
  17. Пътища на Природата, 3.01.1930
  18. Функции на човешкия организъм, 10.01.1930
  19. Самосветеща лампа, 17.01.1930
  20. Възпитание на волята, 24.01.1930
  21. Навреме и намясто, 31.01.1930
  22. Напрежение, 7.02.1930
  23. Човек и Природа, 14.02.1930
  24. Разумност и доброта, 21.02.1930

  65 downloads

  Публикуван

 23. 16. "Закони на доброто". МОК 9-та година, т.2 (1929 г. - 1930 г.)

  Закони на доброто
   
   
  "Закони на доброто", 25 - 48 лекции на Младежкия окултен клас, 9-та година, т.II, (1929 г. - 1930 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание, София, 1940 г. Второ издание, 1993 г.
  Книгата за теглене на PDF (1940)
   
  Съдържание на томчето:
   
  1. Закони на Доброто, 28.02.1930
  2. Идеалният човек, 7.03.1930
  3. Дисонанси в живота, 14.03.2012
  4. Възпитателни методи, 23.03.2012
  5. Органична и неорганична материя, 28.03.1930
  6. Огъната плоскост, 04.04.1930
  7. Хармоничен избор, 11.04.1930
  8. Направления в живота, 18.04.1930
  9. Светлина и знание, 25.04.1930
  10. Показване, 2.05.1930
  11. Състояние на материята, 9.05.1930
  12. Линията на живота, 16.05.1930
  13. Музика и работа, 23.05.1930
  14. Къртица, славей и пчела, 30.05.1930
  15. Основна мисъл, 6.06.1930
  16. Методи за самовъзпитание, 13.06.1930
  17. Работа, музика и мисъл, 20.06.1930
  18. Преобразуване и съпоставяне, 27.06.2012
  19. Освобождаване, 4.07.1930
  20. Влияние на светлината и топлината върху човека, 11.07.1930
  21. Обикновени, талантливи, гениални и светии, 18.07.
  22. На Езерата, 1.08.1930
  23. Първият ден, 8.08.1930
  24. Упътвания и наставления, 15.08.1930

  61 downloads

  Публикуван

 24. 17. „Път към живота“. МОК 10-та година, т.1 (1930 г. - 1931 г.)


  Път към живота


  „Път към живота“, 1-21 лекции на Младежкия окултен клас, 10-та година, т.II, (1930 г. - 1931 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание, София, 1941 г. Второ издание, 1993 г.
  Книгата за теглене на PDF (1941)
   
  Съдържание на томчето:
   
  1. Път към живота, 5.09.1930
  2. Свят на правата линия, 12.09.1930
  3. Силата на Доброто, 19.09.1930
  4. Милосърдие и користолюбие, 26.09.1930
  5. Нов мироглед, 10.10.1930
  6. Единица мярка, 17.10.1930
  7. Движение на силите, 24.10.1930
  8. Правилни отношения, 31.10.1930
  9. Постижими и непостижими неща, 7.11.1930
  10. Разумни промени, 14.11.1930
  11. Влизане и излизане, 21.11.1930
  12. Кръгово движение, 28.11.1930
  13. Елементи на планетите, 5.12.1930
  14. Две реалности, 12.11.1930
  15. Езикът на Природата, 19.11.1930
  16. Любов и Милосърдие, 26.11.1930
  17. Съединителните нишки на живота, 2.01.1931
  18. Четирите положения, 9.01.1931
  19. Колелото на съзнанието, 16.01.1931
  20. Разумното слово, 23.01.1931
  21. Разумността, 31.01.1931

  67 downloads

  Публикуван

 25. 18. "Методи за самовъзпитание". МОК 10-та година, т.2 (1930 г. - 1931 г.)


  Методи за самовъзпитание


   
   
  "Методи за самовъзпитание", 22-42 лекции на Младежкия окултен клас, 10-та година, т.II, (1930 г. - 1931 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание, София, 1941 г. Второ издание, 1994 г.
  Книгата за теглене на PDF (1941)
   
  Съдържание на томчето:
   
  1. Методи за самовъзпитание, 6.02.1931
  2. Няколко необходими неща, 13.02.1931
  3. Живот и радост, 20.02.1931
  4. Живите сили в Природата, 27.02.1931
  5. Ханизе, 6.03.1931
  6. Справедливост, 13.03.1931
  7. Действия на силите, 20.03.1931
  8. Знание и прилагане, 27.03.1931
  9. Тригон, 3.04.1931
  10. Човешките идеали, 10.04.1931
  11. Разумност и светлина, 17.04.1931
  12. Опитности в живота, 24.04.1931
  13. Разумно прилагане, 1.05.1931
  14. Обикновени и необикновени идеи, 8.05.1931
  15. Новата епоха, 15.05.1931
  16. Скритите таланти, 22.05.1931
  17. Правилна преценка, 29.05.1931
  18. Трите отношения, 5.06.1931
  19. Неизбежен път, 12.06.1931
  20. Свиване и разширяване, 19.06.1931
  21. Красивите линии, 26.06.1931

  58 downloads

  Публикуван

×