Jump to content


Сайта е предназначен за публикуване на беседите на Учителя Петър Дънов в стар правопис.

Неделни БеседиНеделни Беседи


Statistics

  • 39 files
  • 9,279 downloads
Screenshot
- - - - -
107 downloads (301 views)
Updated 05 Jan 2016

01. НБ, 1-ва серия,Сила и Живот - "Ето...

By Ани

Сила и Живот, I-ва серия Ето Човекът "Ето Човекът", Си...
Screenshot
- - - - -
215 downloads (359 views)
Updated 05 Jan 2016

02. НБ, 2-ра серия, Сила и Живот, "Духъ...

By Ани

Сила и Живот, I I -ра серия Духът и плътта "Духътъ и плът...
Screenshot
- - - - -
175 downloads (373 views)
Added 05 Jan 2016

03. Сила и живот, НБ III серия, "Солта...

By Ани

Сила и живот, III серия "Солта" "Сольта" , Сила и...
Screenshot
- - - - -
174 downloads (343 views)
Added 05 Jan 2016

06. "Все що е писано", беседи от Уч...

By Ани

Все що е писано "Все що е писано" . Неделни беседи (1917). И...
Screenshot
- - - - -
192 downloads (379 views)
Added 05 Jan 2016

07. "Дали може", беседи от Учителя,...

By Ани

Дали може "Дали може" , 27 неделни беседи от Учителя, (от 10...
Screenshot
- - - - -
418 downloads (458 views)
Updated 28 Jan 2016

09. Великитѣ условия на живота (1919), Софи...

By Ани

Великитѣ условия на живота "Великитѣ условия на живота" , 9...
Screenshot
- - - - -
116 downloads (240 views)
Added 20 Jan 2016

10. "Трите основи на живота" Три бе...

By Ани

" ТРИТѢ ОСНОВИ НА ЖИВОТА " 3 бес Ѣ ди, 1920...
Screenshot
- - - - -
187 downloads (333 views)
Added 20 Jan 2016

14. Сила и живот, IV серия, "Братя и се...

By Ани

Сила и живот, IV серия "Братя и сестри на Христа" Сила...
Screenshot
- - - - -
267 downloads (338 views)
Updated 07 Feb 2016

15. Сила и живот, V серия, "Защо твоитѣ...

By Ани

Сила и живот, V серия Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ...
Screenshot
- - - - -
159 downloads (327 views)
Added 20 Jan 2016

19. Двата природни метода, VI серия (1923-1...

By Ани

Двата природни метода, VI серия "Двата природни метода " ....
Screenshot
- - - - -
112 downloads (317 views)
Added 20 Jan 2016

21. "Настанало е Царството Божие",...

By Ани

Настанало е Царството Божие "Настанало е Царството Божие" ....
Screenshot
- - - - -
177 downloads (306 views)
Updated 20 Jan 2016

22. "Послѣдното мѣсто", Недѣлни бес...

By Ани

Послѣдното мѣсто "Послѣдното мѣсто" . Недѣлни бесѣди. Сила...
Screenshot
- - - - -
150 downloads (333 views)
Added 20 Jan 2016

25. Заведоха Исуса, Недѣлни бесѣди, VIII се...

By Ани

Заведоха Исуса "Заведоха Исуса" , Недѣлни беседи, осма серия,...
Screenshot
- - - - -
214 downloads (405 views)
Added 20 Jan 2016

26. Саваатъ-Амонъ-Ра, Недѣлни бесѣди, VIII...

By Ани

Саваатъ-Амонъ-Ра "Саваатъ-Амонъ-Ра", Недѣлни бесѣди, осма се...
Screenshot
- - - - -
104 downloads (353 views)
Updated 20 Jan 2016

27 Ще ми изявишъ

By Ани

Ще ми изявишъ единична неделна беседа от 16 май 1926 г. Издад...
Screenshot
- - - - -
112 downloads (329 views)
Added 20 Jan 2016

28. Затова се родих, Неделни беседи, IX сер...

By Ани

Затова се родих "Затова се родих" , Неделни беседи, Сила и ж...
Screenshot
- - - - -
34 downloads (335 views)
Added 05 Jan 2016

29. Влизане, Сила и живот, IX серия, т.2 (1...

By Ани

Влизане "Влизане" , Сила и Живот. Девета серия (1926–1927)....
Screenshot
- - - - -
159 downloads (340 views)
Added 20 Jan 2016

30. Праведният, Сила и живот, IX серия, т.3...

By Ани

Праведният "Праведният" , Сила и живот, IX серия, т.3 (1927)...
Screenshot
- - - - -
127 downloads (386 views)
Added 20 Jan 2016

31. Сила и живот, IX серия, Ветхото прѣмина...

By Ани

Ветхото прѣмина " Ветхото прѣмина ", Сила и живот, IX сери...
Screenshot
- - - - -
261 downloads (380 views)
Updated 24 Apr 2016

32. Мнозина казваха, Сила и живот, X серия,...

By Ани

Мнозина казваха "Мнозина казваха" , Сила и живот, X серия, т...
Screenshot
- - - - -
293 downloads (367 views)
Updated 09 Jan 2017

33. Ни мъж, ни жена, Сила и живот, X серия,...

By Ани

Ни мъж, ни жена "Ни мъж, ни жена" , Сила и живот, X серия, т...
Screenshot
- - - - -
121 downloads (268 views)
Updated 22 Feb 2017

34. Синове на възкресението, Сила и живот,...

By Ани

Синове на възкресението "Синове на възкресението" , Сила и...
Screenshot
- - - - -
86 downloads (379 views)
Added 21 Mar 2017

35. За сѫдба дойдохъ, Сила и животъ, XI сер...


За сѫдба дойдохъ "За сѫдба дойдохъ" , Сила и животъ, единад...
Screenshot
- - - - -
203 downloads (276 views)
Updated 22 Feb 2017

36 Учителю Благи, Сила и живот, XII серия,...

By Ани

Учителю Благи "Учителю Благи" , Сила и живот, дванадесета с...
Screenshot
- - - - -
470 downloads (442 views)
Updated 10 Nov 2016

37. Който има невестата, Сила и живот, XII...

By Ани

Който има невестата "Който има невестата" , Сила и живот, д...
Screenshot
- - - - -
504 downloads (446 views)
Updated 21 Mar 2017

38. Голѣмото благо. Сила и живот, XII серия...

By Ани

Голѣмото благо "Голѣмото благо" , Сила и живот, дванадесета с...
Screenshot
- - - - -
542 downloads (475 views)
Updated 03 Jun 2016

39. Крадецътъ и пастирьтъ, Сила и живот, XI...

By Ани

Крадецътъ и пастирьтъ "Крадецътъ и пастирьтъ" , Сила и живо...
Screenshot
- - - - -
290 downloads (266 views)
Updated 02 Jan 2017

41. Да ви даде, Сила и живот, XIII серия, т...

By Ани

Да ви даде "Да ви даде", Сила и живот, тринадесета серия се...
Screenshot
- - - - -
444 downloads (337 views)
Updated 02 Jan 2017

42. Делата Божии, Сила и живот, XIII серия,...

By Ани

Делата Божии "Делата Божии" . Сила и Живот. Тринадесета сери...
Screenshot
- - - - -
299 downloads (351 views)
Updated 23 Feb 2017

43. "Учителю, да прогледамъ!",...

By hristo

"Учителю, да прогледамъ!" "Учителю, да прогледамъ! ",...
Screenshot
- - - - -
333 downloads (385 views)
Updated 30 Mar 2016

44. Новата Ева. Издигнете жената! 3 нед...

By Ани

Новата Ева. Издигнете жената! "Новата Ева. Издигнете жената!"...
Screenshot
- - - - -
420 downloads (387 views)
Updated 26 Mar 2016

47. Вечно подмладяване, Неделни беседи, XX...

By Ани

Вѣчно подмладяване "Вѣчно подмладяване" , Последни неделни б...
Screenshot
- - - - -
265 downloads (367 views)
Updated 19 Jan 2016

Явление на Духа - Неделна беседа 20.04.1914...

By hristo

Явление на Духа - Неделна беседа 20.04.1914г София
Screenshot
- - - - -
264 downloads (385 views)
Updated 19 Jan 2016

Истината, Бъдете съвършени., Неделни беседи

By hristo

Две неделни беседи, за Истината. Издание от 1948 г., София...
Screenshot
- - - - -
265 downloads (328 views)
Updated 19 Jan 2016

Жал ми е за народа, неделна беседа (06.12.1...

By hristo

Жал ми е за народа, неделна беседа (06.12.1931), София 1932
Screenshot
- - - - -
326 downloads (431 views)
Updated 20 Feb 2017

Баща и синъ

By Ани

Баща и синъ "Баща и синъ" , книжката съдържа две беседи, изн...
Screenshot
- - - - -
260 downloads (364 views)
Updated 20 Jan 2016

Видѣлината, три недѣлни бесѣди, изд. 1925 г

By hristo

Три нед ѣ лни бесѣ ди: Видѣлината - 1 април 1917 г....

0 user(s) are online (in the past 15 minutes)

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

https://tyxo.bg/d/134014/cnt